Bobolice – pałac Mettichów
Wybierz obiekt:

Bobolice – pałac Mettichów

Tutejszy pałac (dawna nazwa: Schloss Schräbsdorf) został wzniesiony w 1615 r. jako rezydencja renesansowa, najprawdopodobniej obronna, z inicjatywy rodu von Mettich. Zaledwie 80 lat później przebudowany, a w 1888 r. przeprowadzono jego restaurację. Murowany, wybudowany na planie czworoboku, z wewnętrznym dziedzińcem arkadowym, na który można wjechać przez sklepiona sień przelotową. Posiada dwie kondygnacje, jest kryty dachem dwuspadowym, z sygnaturką nad skrzydłem zachodnim. Na portalu zachodnim znajduje się herb Strachwitzów, natomiast na portalu północnym – herb von Vogt i von Saurma. W czasie II wojny światowej pałac był miejscem przechowywania części zbiorów z Muzeum Etnograficznego w Berlinie. Po wojnie stacjonowały w nim wojska radzieckie, które bezskutecznie próbowały wywieźć zbiory do Leningradu. W latach 1961-1978 przeprowadzono remont. Na parterze wnętrza mają sklepienia kolebkowe z lunetami, na elewacjach natomiast znajduje się szereg renesansowych obramień okiennych i kamiennych portali. Nieopodal zachowały się fragmenty parku krajobrazowego z pocz. XIX w.

Pałac niedostępny dla zwiedzających. Obecnie znajduje się tu przedszkole, biblioteka oraz siedziba prywatnej firmy.

Źródła:                                                               

§  Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

Pilch Józef, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.