Wrocław – Most Oławski
Wybierz obiekt:

Wrocław - Most Oławski

Most Oławski łączy brzegi Oławy, w pobliżu jej obecnego ujścia do Odry (przekopanego przed 1884 r.). Przeprawa mostowa w tym miejscu istniała już co najmniej od XIII w. (wymieniono ją w 1241 r.) – była to jednak skromna kładka, prowadząca na pastwisko leżące w widłach obu rzek (stąd nazwa „mostek wygonowy”). Wykorzystywali ją głównie tkacze walońscy, zamieszkujący pobliską część Przedmieścia Oławskiego, nazywaną od patrona tutejszego kościoła „St. Moritz”. Stąd pochodzi także pierwotna nazwa obecnie istniejącej budowli – Most Maurycego (Mauritusbrücke). Most zbudowano w latach 1882-1883 r. jako konstrukcję łukową, o trzech sklepionych, ceglanych przęsłach, licowaną płytami strzegomskiego granitu i bolesławieckiego piaskowca. Podpory, filary i przyczółki, wniesiono z kamienia. Projektantem był Aleksander Kaumann, współpracowali z nim inżynierowie Eger i Reichelt.

Most Oławski otrzymał bogatą, neobarokową dekorację, upodabniającą go do mostów rzymskich i paryskich. W przyłuczach sklepień, nad filarami i przyczółkami (ale tylko od strony dolnej wody, czyli od centrum miasta) umieszczono płaskorzeźbione sceny związane z wodą (putta polujące na kaczki, łowiące ryby wśród wodnej roślinności) oraz postacie mitologiczne – syreny i trytony, personifikujące żywioł wody. Wyżej, ponad gzymsem podkreślającym linię drogi, znajdują się ażurowe, tralkowe balustrady, a do oświetlenia służą ozdobne, żeliwne latarnie gazowe (obecne są rekonstrukcją z 1990 r. pierwotnych, nie zachowanych). Dekorację kamieniarską wykonał Paul Heisler (obok scen znajdują się jego sygnatury z datą 1884), według projektów Roberta Toberentza i Heinricha Weltringa, zaś elementy ozdobne latarń – G. Trelenberg.

Most Oławski ma 24,6 m długości i 14,1 m szerokości. Trzy przęsła mają rozpiętość po 13,8 m. W latach 1962-63 most był gruntownie remontowany, m.in. ceglane sklepienia wzmocniono warstwą betonu. Kolejny remont w 1990 r. przywrócił Mostowi Oławskiemu wygląd bliski pierwotnemu, znanemu dzięki rycinie z 1885 r.

W sąsiedztwie mostu znajduje się port rzeczny „Ujście Oławy”, jeden z najstarszych we Wrocławiu. Pierwotnie było tu starorzecze Oławy, na pocz. XIX w. utworzono miejski skład drewna, a w latach 1842-44 pogłębiono je, by umożliwić powstanie nabrzeża przeładunkowego i zimowiska dla barek. Port nosił nazwę „Gardziel” (Schlung).

Most Oławski jest funkcjonującą przeprawą (samochody, piesi), obsługującą jedynie lokalny, niezbyt intensywny ruch.

Kontakt:

Most Oławski (przez Oławę)

w ciągu ulic Walońskiej i Na Grobli

Dojazd:

Z pl. Wróblewskiego ul. Walońską.

Możliwość zwiedzania:

Most użytkowany (ruch samochodowy i pieszy), wolno dostępny.

Wydarzenia stałe i cykliczne mające miejsce w opisywanym obiekcie:

Brak.

Parking:

Można parkować przy ul. Na Grobli.

Punkty gastronomiczne:

Hotel Wodnik

ul. Na Grobli 28, 50-421 Wrocław

tel. 71 343-36-67, 71 342-93-43

www.wodnik-hotel.pl

e-mail: wodnik@wodnik-hotel.pl

Restauracja Centro Latino Tropicana

ul. Wróblewskiego 3, 50-413 Wrocław

tel. 71 343-34-08

www.centro-tropicana.com

e-mail: tropicana@centro-tropicana.com

Restauracja La Donna Cannone

pl. Grunwaldzki 27, 50-365 Wrocław

tel. 71 776-56-30

www: brak

e-mail: brak

Punkty gastronomiczne w Pasażu Grunwaldzkim

pl. Grunwaldzki 22a, 50-384 Wrocław

Letnia. Restauracja

ul. Wróblewskiego 1-5, Wrocław

Ogród zoologiczny (przy wybiegu wilków)

tel. 71 344-08-52, 691-704-119

Karczma Młyńska – Hotel Tumski

ul. Wyspa Słodowa 10, 50-266 Wrocław

tel. 71 322-60-77

www.hotel-tumski.com.pl

e-mail: karczma@hotel-tumski.com.pl

Usługi noclegowe:

Hotel Wodnik

ul. Na Grobli 28, 50-421 Wrocław

tel. 71 343-36-67, 71 342-93-43

www.wodnik-hotel.pl

e-mail: wodnik@wodnik-hotel.pl

Hotel Tumski

ul. Wyspa Słodowa 10, 50-266 Wrocław

tel. 71 322-60-88/99

www.hotel-tumski.com.pl

e-mail: hotel@hotel-tumski.com.pl

Qubus Hotel Wrocław

ul. św. Marii Magdaleny 2, 50-103 Wrocław

tel. (rezerwacje) 71 782-87-65

www.qubushotel.com

e-mail: rezerwacja@qubushotel.com, wroclaw@qubushotel.com

Punkty informacji turystycznej:

Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej

Rynek 14, Wrocław

tel. 71 344-31-11, 663-888-725, fax 71 344-29-62

www.wroclaw-info.pl­

e-mail:info@itwroclaw.pl

Źródła:

  • Kmita Jan, Salastowicz Jarosław, Most Oławski, [w:] Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2006.

  • Łagiewski Maciej, Mosty Wrocławia, Wrocław 1989.

  • Niemczyk Ernest, Cztery żywioły w architekturze, Wrocław 2002, s. 131-134.

Galeria