Bolesławiec – wiadukt kolejowy na rzece Bóbr
Wybierz obiekt:

Bolesławiec – wiadukt kolejowy na rzece Bóbr

Most kolejowy (potocznie: wiadukt) przez Bóbr stanowi jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych zabytków Bolesławca.

Budowla powstała w ramach budowy Kolei Dolnośląsko-Marchijskiej, która miała połączyć Wrocław z Berlinem przez Frankfurt oraz z Dreznem przez Zgorzelec (stąd kariera Węglińca, jako „kompromisowo” położonego węzła). Budowę takiej linii rozważano już w 1830 r., faktyczne prace, prowadzone przez powołaną w tym celu spółkę Towarzystwo Kolei Dolnośląsko-Marchijskiej, trwały w latach 1844-46. Na zachodnim odcinku trasy należało pokonać pagórkowaty i podmokły teren oraz zbudować przeprawy przez trzy duże rzeki – Bóbr, Kwisę i Nysę Łużycką, uważano ją więc za najtrudniejszą tego typu inwestycję w Prusach. Równocześnie władze Prus traktowały ją jako priorytetowe zadanie, budowa była więc od początku pod silnym wpływem i kontrolą władz.

Jednym z problemowych miejsc był Bolesławiec i przeprawa przez Bóbr i Młynówkę, gdzie zbudowano kamienny most łukowy – największy w ówczesnych Prusach (w momencie budowy najdłuższy w Europie, choć wkrótce powstało kilka dłuższych). Autorem projektu architektonicznego był Friedrich Engelhardt Gansel, architekt miejski z Bolesławca. W tych pionierskich czasach przy budowie wiaduktów pojawiały się bądź rozwiązania nowatorskie – stalowe, bądź – jak ten – zachowawcze, korzystające z wielowiekowych doświadczeń budowlanych (można mówić nawet o nawiązaniu do konstrukcji rzymskich akweduktów). Te tradycyjne rozwiązania z powodzeniem przetrwały jednak próbę czasu.

Bolesławiecki most budowano od 17 V 1844 r. do 27 VII 1846 r. Na budowie pracowało ponad 3000 ludzi, podzielonych na trzy oddziały, budujących równocześnie trzy fragmenty konstrukcji. Most murowany z ciosów piaskowca, liczy 35 sklepionych przęseł o rozpiętości od 5,65 do 15,40 m, wspierających się na prostokątnych, zwężających się ku górze filarach. Całkowita długość mostu to 489 m, maksymalna wysokość 23 m, a objętość użytego kamienia przekroczyła 31 000 m3. Ruch pociągów rozpoczął się 1 IX 1846 r., a 17 IX most odwiedził cesarz Fryderyk Wilhelm IV, co upamiętniono zachowaną do dziś tablicą.

Pod koniec ostatniej wojny Niemcy wysadzili fragment mostu (1 filar, 3 przęsła). Odbudowano go prowizorycznie w 1945 r., a gruntownie wyremontowano w 1947 r. (co również upamiętnia tablica). W latach 1984-85 wiadukt modernizowano w związku z elektryfikacją linii i poszerzeniem międzytorza, zmieniając nieznacznie jego wygląd. Ponownie remontowano go w 2009 r.

Wiadukt jest czynny i dostępny do oglądania. W nocy jest efektownie oświetlony (od 2006 r., 58 projektorów).

Kontakt:

Most kolejowy na Bobrze

 

Dojazd:

Pod mostem przebiega ul. Wróblewskiego (droga nr 4).

Możliwość zwiedzania:

Most można oglądać z ul. Wróblewskiego i sąsiednich łąk nad Bobrem.

Wydarzenia stałe i cykliczne mające miejsce w opisywanym obiekcie:

Brak.

Parking:

Przy ul. Wróblewskiego, ok. 400 m od mostu w kierunku południowo-zachodnim (przed rondem, skrzyżowaniem z ul. Zgorzelecką); stąd most jest dobrze widoczny, a ścieżka prowadzi do niego.

Punkty gastronomiczne:

Restauracja Elric

ul. Zgorzelecka 25a, 59-700 Bolesławiec

tel. 75 732-61-56

www, e-mail: brak

Restauracja Piramida

ul. Masarska 15, 59-700 Bolesławiec

tel. 75 644-86-76

www.centrumpiramida.pl

e-mail: biuro@centrumpiramida.pl

Restauracja w Hotelu Protea

ul. Brzozowa 1e, 59-700 Bolesławiec

tel. 75 734-65-60

www.protea.com.pl

e-mail: biuro@protea.com.pl

Motel i Restauracja „Prnjavor" Eugeniusz Kociuba

ul. II Armii Wojska Polskiego 21, 59-700 Bolesławiec

tel. 75 732-40-96

www, e-mail: brak

Opałkowa Chata

ul. Cieszkowskiego 17, 59-700 Bolesławiec

tel. 602-521-350

opalkowachata.pl

e-mail: boleslawiec@opalkowachata.pl

Restauracja Ambasada

ul. Komuny Paryskiej 34, 59-700 Bolesławiec

tel. 75 735-15-45

www.villaambasada.pl/

e-mail: biuro@villaambasada.pl

Usługi noclegowe:

Hotel Protea

ul. Brzozowa 1e, 59-700 Bolesławiec

tel. 75 734-65-60

www.protea.com.pl

e-mail: biuro@protea.com.pl

Pensjonat „U JANINY" – Hotel

ul. Kołłątaja 20a, 59-700 Bolesławiec

tel. 75 732-44-12

www, e-mail: brak

Motel i Restauracja „Prnjavor" Eugeniusz Kociuba

ul. II Armii Wojska Polskiego 21, 59-700 Bolesławiec

tel. 75 732-40-96

www, e-mail: brak

Hotel Ambasada

ul. Komuny Paryskiej 34, 59-700 Bolesławiec

tel. 75 735-15-45

www.villaambasada.pl/

e-mail: biuro@villaambasada.pl

Punkty informacji turystycznej:

Punkt informacji turystycznej

Plac Wolności 22, 59-600 Lwówek Śląski

tel. 75 647-79-12

www.it.boleslawiec.pl

e-mail: pitik@bok.boleslawiec.pl

Źródła:

  • Biliszczuk Jan i in., Mosty kamienne w Bolesławcu i Zgorzelcu, [w:] Zabytki Przemysłu i Techniki w Polsce 7. Mosty. Wrocław 2007.

  • Bugaj Tadeusz, Matwijowski Krystyn (red.), Bolesławiec. Zarys monografii miasta, Wrocław – Bolesławiec 2001, s. 141-143.

  • Jerczyński Michał, Koziarski Stanisław, 150 lat kolei na Śląsku, Opole – Wrocław 1992.

 

Galeria