Wrocław - schrony przeciwlotnicze przy ul. Słowiańskiej/Ołbińskiej i przy ul. Ładnej/Miłej
Wybierz obiekt:

Wrocław - schrony przeciwlotnicze przy ul. Słowiańskiej/Ołbińskiej i przy ul. Ładnej/Miłej

Podczas drugiej wojny światowej we Wrocławiu zbudowano zespół biernych schronów przeciwlotniczych dla ludności. Oprócz typowych, dużych obiektów podziemnych przy dworcach, na niektórych placach oraz niewielkich schronów osiedlowych, powstało także pięć schronów naziemnych.

Naziemny schron przeciwlotniczy przy ul. Ołbińskiej (nr 30), podobnie jak pozostałe obiekty z tego zespołu, został zaprojektowany przez Richarda Konwiarza w 1941 r. Formą i konstrukcją przypomina bardzo schron na pl. Strzegomskim, ale jest od niego mniejszy (liczy 5 kondygnacji), jeszcze skromniejszy pod względem dekoracji (nie stosowano tu boniowania), ma natomiast grubsze żelbetonowe ściany (1,1-1,8 m) i stropodach (2 m).

Schron zbudowano na planie koła, z dwoma niskimi, prostokątnymi aneksami, mieszczącymi wejścia. Nierozczłonkowane, surowe fasady artykułują jedynie rzędy okrągłych okienek–wywietrzników i gzymsy wieńczące. Nad wejściem, na wysokości ostatniej kondygnacji umieszczone było godło III Rzeszy.

Obecnie obiekt jest wykorzystywany jako magazyn przez Muzeum Narodowe.

Schron przy ul. Ładnej zbudowano na planie prostokąta. Żelbetonowe ściany mają 1,8 m grubości. Schron ma 4 kondygnacje, nakrywa go dwuspadowy dach, maskujący obiekt wśród sąsiadującej zabudowy.

Całość jest surowa, elewacje artykułują tylko rzędy okrągłych wywietrzników i gzyms koronujący. Jedynymi elementami ozdobnymi są dwa portale o boniowanych węgarach, z trójkątnymi naczółkami, nawiązujące do stylistyki „fortecznej”. We wnętrzu, wykorzystywanym na magazyn Obrony Cywilnej, zachowało się oryginalne wyposażenie techniczne.

Ostatni z grupy naziemnych schronów wrocławskich, najmniejszy, znajduje się na peryferyjnym osiedlu Gajowa (ul. Białodrzewna). Jest pozbawiony dekoracji, choć masywna bryła z dwoma płytkimi ryzalitami nawiązuje ukształtowaniem do fasady świątyni egipskiej.

Wnętrza schronów nie są dostępne do zwiedzania.

Źródła:

  • Dobesz Janusz L., Wrocławska architektura spod znaku swastyki na tle budownictwa III Rzeszy, Wrocław 1999, s. 60-68.

  • Dobrzyniecki Arkadiusz, Dawny schron przeciwlotniczy, obecnie wykorzystywany jako magazyn Muzeum Narodowego (...), [w:] Atlas architektury Wrocławia, t. I, Wrocław 1997, s. 95.

  • Dobrzyniecki Arkadiusz, Schrony przeciwlotnicze, [w:] Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2006.


Galeria