Duszniki Zdrój - park zdrojowy, dworek i pomnik Fryderyka Chopina
Wybierz obiekt:

Duszniki Zdrój - park zdrojowy, dworek i pomnik Fryderyka Chopina

Cechą charakterystyczną Dusznik Zdroju jest znaczne oddalenie części miejskiej od uzdrowiskowej – miasto powstało w 1. poł. XIV w., źródła odkryto na południe od niego, w dolinie Bystrzycy Dusznickiej, prawdopodobnie na pocz. XV w. Rozwój uzdrowiska zaczął się w 2. poł. XVIII w. – najpierw jako prywatne przedsięwzięcie, a od 1803-4 r., kiedy miasto wykupiło parcele ze źródłami, pieczę nad nim miała rada miejska. W okolicy źródeł stopniowo powstał park zdrojowy, z charakterystyczną promenadą, łączącą zdrój z miastem i zespół budynków uzdrowiskowych.

Początkowo dusznicki park był założeniem regularnym z promenadami i placami wypoczynkowymi. Poszerzono go w ostatniej ćw. XIX w. Stworzono staw gondolowy i park o swobodnej kompozycji, nazwany imieniem Holteia – poety, który odwiedzał Duszniki. Park o powierzchni 5,4 ha w części centralnej ma charakter geometryczny. Główne gatunki drzewiaste formowane to: głóg dwuszyjkowy, cis pospolity, grab pospolity, bukszpan, żywotniki i jałowce. Na osi głównej znajdują się 4 fontanny, ze znaną Kolorową Fontanną (istniała już w 1911 r., wówczas reklamowano jej 33-metrowy słup wody, co potwierdzają dawne zdjęcia). Obrzeża parku mają formę naturalną, bardziej „dziką”.
Roślinność jest urozmaicona, rośną tu zarówno gatunki rodzime, jak i aklimatyzowane. Wśród 20 gatunków drzew liściastych i 12 iglastych występuje miłorząb dwuklapowy, tulipanowiec amerykański, daglezja. Jest tu kilka pomnikowych drzew (4 lipy drobnolistne i 2 buki pospolite). Ciekawostką jest ogród fenologiczny (podzielony na 4 części, nawiązujące do pór roku), ozdobiony drewnianymi rzeźbami, utworzony w 1998 r., w ramach rewaloryzacji po powodzi.

Oś promenady zamyka klasycystyczny budynek dawnego Salonu (Kursaal), obecnie Teatr Zdrojowy im. F. Chopina – miejsce jego koncertu dobroczynnego w 1826 r. (potocznie: Dworek Chopina, choć nigdy nie był to budynek mieszkalny). Powstał w latach 1802-05 według projektu H. Geisslera, tu skupiało się życie kulturalne ówczesnego uzdrowiska. Obecnie odbywają się tu liczne koncerty fortepianowe, przedstawienia teatralne, koncerty zdrojowe. Wewnątrz znajduje się tablica upamiętniająca występ F. Chopina (czynny codziennie 10-17, cena biletu 1 zł).

W pobliżu stoi kamienny obelisk z brązową plakietą z profilem F. Chopina i tablicą z łacińską, patriotyczną inskrypcją. Pomnik ufundował Wiktor Magnus, dyrektor warszawskiego Stowarzyszenia Spożywczego „Merkury”, członek Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Łaciński tekst był kompromisem – fundator chciał napisu po polsku, władze Dusznik wolałyby niemiecki. Odlewu dokonała warszawska pracownia braci Łopieńskich według proj. Romana Lewandowskiego. Odsłonięcie obelisku nastąpiło 19 VI 1897 r. W 1926 r. Niemcy usunęli napis z cokołu, a przywrócono go w 1947 r. Po południowej stronie Teatru stoi drugi pomnik Chopina, z 1976 r. Powstał według projektu Jana Kucza, który otrzymał jedną z dwóch równorzędnych nagród w konkursie na pomnik Chopina w Londynie.

Źródła:

  • Brygier Waldemar, Dudziak Tomasz, Ziemia Kłodzka. Przewodnik dla prawdziwego turysty, Pruszków 2010.

  • Nowacki Roman, Duszniki Zdrój, Opole 2005.

Galeria