Duszniki Zdrój – kościół p.w. Św. Piotra i Pawła
Wybierz obiekt:

Duszniki Zdrój – kościół p.w. Św. Piotra i Pawła

Kościół parafialny św.św. Piotra i Pawła w obecnej, barokowej postaci pochodzi z lat 1708-30, lecz jego historia sięga jeszcze średniowiecza. Pierwotną świątynię, p.w. św. Jakuba wzmiankowano w 1324 r., a w latach 1571-76 r. przebudowano w stylu późnogotyckim. W XVIII w. zbudowano ją praktycznie od nowa, znacznie powiększając i zmieniając orientację. Z dawnej budowli zachowały się dolne partie wieży i fragmenty kaplicy Męki Czyśćcowej (na prawo od wejścia, z dwoma narożnymi przyporami) – dawniejsze prezbiterium. W 1844 r. kościół spłonął i wkrótce został odbudowany. Z tego okresu pochodzi m.in. hełm wieży.

Kościół dusznicki, cechujący się prostą, oszczędną w formach architekturą (jednonawowy, nakryty sklepieniem kolebkowym), posiada interesujące barokowe wyposażenie. Ołtarz główny, trzy ołtarze boczne, ambona i umieszczona symetrycznie do niej grupa rzeźbiarska (Zrzucenie św. Jana Nepomucena do Wełtawy) oraz figury świętych na chórze muzycznym i 8 figur apostołów powstały w latach 1718-30. Twórcą ołtarza głównego i ambony (a być może całego zespołu) jest Michał Kössler, artysta pochodzący ze Szwabii. Polichromie rzeźb są wtórne, wykonali je w latach 1853-56 malarze Hank i Fuchs. W ołtarzu głównym umieszczono w 1791 r. obraz wybitnego czeskiego malarza Piotra Brandla przedstawiający patronów kościoła w scenie pożegnania. Najciekawszy z ołtarzy bocznych jest ołtarz 14 Świętych Wspomożycieli, z wizerunkiem Marii, cierpiącej za dusze czyśćcowe, otoczonej przez postacie orędowników. Pozostałe ołtarze poświęcone są św. Annie i Ukrzyżowaniu.

Najsławniejszym elementem wyposażenia tego kościoła jest unikatowa ambona w kształcie wielkiej ryby ze skręconym ogonem i z otwartą paszczą, z wnętrza której wygłaszano kazania. Taka forma ambony spotykana jest na Łużycach, w Saksonii i w Czechach, na Śląsku są jedynie 2 podobne, znacznie skromniejsze. Nawiązują do biblijnej przypowieści o ocaleniu proroka Jonasza przez wielką rybę (scena Wrzucenie Jonasza do morza przedstawiona jest na płaskorzeźbie na drzwiach ambony). Ambonę zdobią liczne rzeźby – postacie ewangelistów, Wizja Ezechiela (prorok i postacie wstające z grobów), figury czterech Ojców Kościoła i – w zwieńczeniu – Chrystusa, z którego ran spływa krew do kielicha. Postacie Jonasza, Ezechiela i Chrystusa wiążą się z wątkiem Zmartwychwstania (wyplucie żywego proroka po trzech dniach przez rybę uważa się za prefigurację Zmartwychwstania), pozostałe figury obrazują interpretację i głoszenie Słowa Bożego i Eucharystię. Ambona powstała w latach 1720-22 z fundacji rady miejskiej, za czasów proboszcza Jana Franciszka Heinela (on zaś był fundatorem prospektu organowego).

Umieszczona w prezbiterium kamienna chrzcielnica z 1560 r. jest jedynym sprzętem pochodzącym ze starego kościoła. Przed kościołem stoi pomnik św. Jana Nepomucena z 1722 r., a na dawnym cmentarzu przykościelnym są 3 XIX-wieczne nagrobki zmarłych tu polskich kuracjuszy.

Kościół parafialny p.w. św. Piotra i Pawła

ul. Kłodzka 15, 57-340 Duszniki Zdrój

tel. 74 866-97-07 (plebania)

Msze św.

od września do czerwca:

niedziele: 7.00, 9.00, 11.00 i 18.00

dni powszednie: 7.00, w środy i soboty dodatkowo o godz. 18.00.

w okresie wakacyjnym:

niedziele: 7.00, 9.00, 11.00 i 19.00

dni powszednie: 19.00, w środy i soboty dodatkowo o godz. 7.00.

Źródła:

  • Brygier Waldemar, Dudziak Tomasz, Ziemia Kłodzka. Przewodnik dla prawdziwego turysty, Pruszków 2010.

  • Nowacki Roman, Duszniki Zdrój, Opole 2005.

Galeria