Stronie Śląskie - Budynek Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim
Wybierz obiekt:

Stronie Śląskie - Budynek Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

W 1838 roku Marianna Orańska nabyła tzw. klucz stroński – dobra ziemskie leżące we wschodniej części ziemi kłodzkiej (pokrywające się dużej części z obecną gminą Stronie Śląskie). W związku z tym konieczne było przygotowanie siedziby księżnej podczas jej pobytów w charakterze zarządczyni okolicznych terenów. Budynek pełniący rolę dworu księżnej zbudowano w 1838 r. w miejscu istniejącego tutaj wcześniej (wspominanego w źródłach pisanych w 1787 r.) skromnego „pańskiego domu mieszkalnego”. Jest to budowla stosunkowo niewielka, o prostej bryle, nakryta czterospadowym dachem. Wnętrze przebudowano w XIX w. oraz po 1945 r., elewacja została przekształcona po 1945 r. przez zastosowanie nakrapianego tynku. Oryginalną częścią budynku jest obecnie jedynie przejazdowa sień. Obecnie w budynku mieści się Urząd Miejski w Stroniu Śląskim.

 

Huta Szkła Kryształowego została założona w 1864 r. przez Franza Losky przy wydatnej pomocy finansowej Marianny Orańskiej – królewna odstąpiła korzystnie tereny konieczne do budowy zakładu i zobowiązała się do sprzedaży drewna opałowego na potrzeby huty po niskiej cenie. Pierwotna nazwa huty – „Oranienhűtte” – była zaznaczeniem istotnej roli Marianny Orańskiej w powstaniu zakładu.

Lokalizacja huty została wybrana nieprzypadkowo – w jej okolicy przede wszystkim łatwo dostępny był wysokiej jakości kwarc – podstawowy surowiec do produkcji szkła. Dodatkowo, jak wynikało ze wspomnień okolicznych mieszkańców, o wiek wcześniej w miejscu budowy zakładu istniała huta szkła.

Założyciel „Oranienhűtte” zmarł nagle w 1870 r., jednak sam zakład, dzięki pracy jego synów i wdowy po nim, rozwijał się nadal niezwykle dynamicznie. Przez trzy pokolenia rządów rodziny Losky – aż do I wojny światowej – huta stała się najważniejszym miejscem pracy dla okolicznych mieszkańców, zatrudniając ok. 700 pracowników. Zakład był ciągle unowocześniany (unowocześniano system ogrzewania pieców hutniczych, wprowadzano napęd parowy, prąd elektryczny, zbudowano kwasownię kryształów, doprowadzono linię kolejową), tworzone były jego filie w okolicznych miejscowościach, a wyroby znane były w całej Europie. „Oranienhűtte” była na początku XX w. największą hutą szkła na Śląsku.

Wraz z nadejściem I wojny światowej rozpoczęły się problemy strońskiej huty. Wojna spowodowała opuszczenie zakładów przez najlepszych pracowników, a powojenny kryzys światowy – zadłużenie firmy. Nadejście II wojny światowej przypieczętowało los rodziny Losky – ostatni właściciel huty Eberhard Losky trafił na front, a po wojnie nie wrócił do Stronia – zamieszkał we Wrocławiu, gdzie zmarł w osamotnieniu. Pamiątką po rodzinie Losky jest kapliczka i nagrobek przy strońskim kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski i św. Maternusa oraz pomnik rodziny na miejscowym cmentarzu.

Po II wojnie światowej zakład został przejęty przez polskie władze. Zakład uruchomiono w 1946 r., stopniowo go unowocześniając i rozbudowując. W 1970 r. zakład zmienił nazwę na Huta Szkła Kryształowego "Violetta" w Stroniu Śląskim. Po przemianach ustrojowych na początku lat 90-tych, huta działała jeszcze przez kilkanaście lat bez większych problemów, jednak w 2008 r. została postawiona w stan likwidacji. Obecnie istnieje szansa na wznowienie działalności huty.

Do dziś na terenie zakładu zachowały się dawne budynki produkcyjne i administracyjne.

Kontakt:

Budynek Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie

tel.: 74 811 -77 -11

www.stronie.pl

gmina@stronie.pl

 

Huta Szkła Kryształowego „Violetta"

ul. Hutnicza 12, 57-550 Stronie Śląskie

tel.: brak – obecnie zakład w likwidacji

http://www.violetta.com.pl

e-mail: brak – zakład w likwidacji

 

Dojazd:

Stronie Śląskie jest położone ok. 110 km od Wrocławia. W Ząbkowicach Śląskich należy skręcić w kierunku Kamieńca Ząbkowickiego, następnie jechać w kierunku Złotego Stoku, Lądka Zdroju (droga nr 390), a w Lądku Zdroju wjechać na drogę nr 392 i kierować się na Stronie Śląskie.

Budynek Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim: w centrum miasta, na trasie 392.

HSK Violetta: w centrum miasta, w pobliżu ul. Kościuszki.

 

Możliwość zwiedzania:

Budynek Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

Możliwość wejścia do urzędu w godzinach pracy

 

Huta Szkła Kryształowego „Violetta"

Obecnie brak możliwości zwiedzania

 

Wydarzenia stałe i cykliczne:

brak

 

Parking:

Możliwe bezpłatny parking w pobliżu obiektów.

 

 

 

Punkty gastronomiczne:

Villa Elise Park Pension

ul. Mickiewicza 9, 57-550 Stronie Śląskie

Tel.: 74 814-25-16, 506-495-079

www.villaelise.pl

info@villaelise.pl

 

Restauracja Willa Akme

ul. Kościuszki 33, 57-550 Stronie Śląskie

tel. 74 814-12-15

www.willaakme.pl

email: biuro@willaakme.pl

 

Usługi noclegowe:

Villa Elise Park Pension

ul. Mickiewicza 9, 57-550 Stronie Śląskie

Tel.: 74 814-25-16, 506-495-079

www.villaelise.pl

info@villaelise.pl

 

Villa Akme

Ul. Kościuszki 33, 57-550 Stronie Śląskie

tel.: 74 814-12-15

www.willaakme.pl

email: biuro@willaakme.pl

 

Hotel Amadeus Villa Park

ul. Kościuszki 27, 57-550 Stronie Śląskie

tel.: 74 814-36-11

www.amadeus-hotel.pl

e-mail: recepcja@amadeus-hotel.pl

 

Punkty informacji turystycznej:

Gminne Centrum Informacji

ul. Kościelna 12, 57-550 Stronie Śląskie

tel.: 74 814-32-42

e-mail: gci@stronie.pl

 

Punkt Informacji Turystycznej - Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego, Oddział PTTK w Stroniu Śląskim

ul. Kościuszki 17, 57-550 Stronie Śląskie

tel. 74 814-13-79