Złoty Stok - kamienica Fuggerów
Wybierz obiekt:

Złoty Stok - kamienica Fuggerów

Najokazalszą kamienicą na rynku Złotego Stoku jest renesansowa, wybudowana na początku XVI w., kamienica Fuggerów. Wraz z przyległymi do niej dwoma kamienicami była ona siedzibą spółki Fuggerów, zarządzającej przez wiele lat okolicznymi kopalniami złota.

Ród Fuggerów kilkaset lat temu był jednym z najznakomitszych rodów świata – jego członkowie przeszli do historii m.in. jako bankierzy cesarzy i papieży, posiadacze wielkich fortun; wiele linii rodu uzyskało tytuły książęce i hrabiowskie. W XVI w. praktycznie zmonopolizowali europejskie górnictwo i handel metalami szlachetnymi, posiadali niezwykle silną pozycję na rynku miedzi – wartościowej nie tylko wówczas, ale i dziś. Jedna z linii rodu osiadła w Polsce, i znana była jako Fukierowie.

Sama kamienica, zbudowana ok. 1520 r. i odbudowana po pożarze w 1638 r. zwraca uwagę charakterystycznym, wysokim szczytem. W kamienicy zachowany został pierwotny renesansowy układ pomieszczeń.