Ząbkowice Śląskie - Izba Pamiątek Regionalnych im. Józefa Glabiszewskiego
Wybierz obiekt:

Ząbkowice Śląskie - Izba Pamiątek Regionalnych im. Józefa Glabiszewskiego

Dwór Sigismunda Kauffunga, w którym mieści się obecnie Izba Pamiątek Regionalnych, to najstarszy zachowany budynek mieszkalny w Ząbkowicach Śląskich. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z początku XVI w. Najbardziej znanym mieszkańcem dworu był rycerz Sigismund Kauffung von Chlum – syn słynnego czeskiego rozbójnika. Jego płyta nagrobna znajduje się z kolei w kościele św. Anny w Ząbkowicach, w kaplicy Kauffunga. Właścicielem budynku był również ojciec znanego śląskiego malarza Bernharda Krause, zwanego „małym Willmannem” z uwagi na częste kopiowanie obrazów Michaela Willmanna.

Dwór był wielokrotnie przebudowywany, w związku z czym nie wyróżnia się on dziś niczym szczególnym spośród otaczającej go zabudowy. Od zewnątrz uwagę zwracają jedynie dwa wykusze – nad wejściem i po stronie narożnej, a wewnątrz – sklepienie ze stiukami, pomieszczenia domowej kaplicy oraz XVI-wieczne kolumny przyokienne na parterze. W budynku znajduje się 20-metrowa studnia, z którą wiąże się kilka legend. Jedna z nich mówi o tym, że studnia służyła rycerzowi Kauffungowi – podobno trudniącemu się rozbójnictwem – do ukrywania się przed mieszkańcami miasta, inna – że studnia jest w istocie tunelem prowadzącym do Krzywej Wieży przy kościele św. Anny, i była wykorzystywana przez ukrywającego się przed mieszkańcami rycerza Kauffunga do sprowadzania księdza.

Po II wojnie światowej aż do lat 60. XX w. budynek powoli niszczał. Głównie dzięki staraniom Józefa Glabiszewskiego (dlatego też budynek przez wiele lat nazywano „Glabiszówką”) został on odrestaurowany, a w 1972 r. utworzono w nim Izbę Pamiątek Regionalnych. W Izbie zobaczyć można m.in. zabytkowe: meble, kufry, broń, starodruki, sprzęty gospodarstwa domowego, elementy sakralne, znaleziska archeologiczne.

 

Izba Pamiątek Regionalnych im. Józefa Glabiszewskiego

ul. Krzywa 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie

tel.: 74 815-20-43

www.krzywawieza.eu

e-mail: ip@zabkowiceslaskie.pl

 

Zwiedzanie:

od 1 maja do 30 września, od wtorku do niedzieli 10:00-18:00, bilety: normalny 4 zł, ulgowy 2 zł.