Stronie Śląskie - kościół Zmartwychwstania Pańskiego
Wybierz obiekt:

Stronie Śląskie - kościół Zmartwychwstania Pańskiego

Świątynia, pierwotnie ewangelicka, zbudowana została na początku XX w. w związku z powiększającą się liczbą mieszkańców wyznania ewangelickiego we wsiach Schreckendorf (Strachocin) i Seitenberg (Stronie Śląskie). Szybki rozwój gospodarczy tej części Ziemi Kłodzkiej, będący w dużej mierze zasługą Marianny Orańskiej, spowodował napływ ewangelików z Czech i Rzeszy Niemieckiej. Początkowo wspólnota ewangelicka uczestniczyła w nabożeństwach w kościele w Lądku Zdroju, następnie - z inicjatywy królewny Marianny – w jej dworze w Stroniu Śląskim. Na początku XX w., już po śmierci Marianny Orańskiej, jej wnuk oraz synowa postanowili zbudować nową świątynię w pobliżu dworu książęcego. Powstała ona ok. 1915 r.

Świątynia zbudowana została na planie litery T, z czworokątną wieżą nad prezbiterium, w stylu łączącym neogotyk i neoromanizm. Z tym pierwszym koresponduje zastosowanie przypór, duże, prostokątne okna, formy kamieniarki portalu i okien, a z drugim – przysadzista bryła kościoła oraz usytuowanie wieży nad prezbiterium. Wspomnieć warto, że nawiązanie do budowli romańskich było typowe dla niemieckich świątyń z początku XX w., w okresie zjednoczenia Niemiec przypominało o legendzie wielkiego Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego.

Uwagę zwraca wejście zachodnie – prawdopodobnie służyło fundatorom świątyni, ponieważ nad nim znajdują się dwie płaskorzeźby z kartuszami herbowymi.

Obok kościoła znajduje się przedwojenny cmentarz, na którym nie zachowały się do dziś żadne stare nagrobki, stoi natomiast zdewastowany pomnik ofiar I wojny światowej. Przed kościołem ustawiony jest słup wotywny z 1672 r. – unikalny tego typu zabytek na Ziemi Kłodzkiej. Za budynkiem kościoła znajduje się dawny dom wikarego, pełniący również rolę internatu kościelnego.