Stronie Śląskie - kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Królowej Polski
Wybierz obiekt:

Stronie Śląskie - kościół parafialny

Stroński kościół św. Maternusa i Matki Bożej Królowej Polski położony jest blisko centrum Stronia Śląskiego, na zboczu pasma Krowiarek, na tak zwanej Stopie Pańskiej, wyraźnie górując nad okolicą. W tym miejscu parafia katolicka istniała już w połowie XIII w. – w 1264 r. potwierdzono jej przywileje.

Pierwotny kościół był budowlą drewnianą, pierwsze informacje o nim pochodzą z lat 1285-1295. Obecna świątynia powstała w XVIII w. w wyniku przebudowy budowli gotyckiej w barokową – prawdopodobnie w 1732 r., chociaż data powstania nie jest jednoznacznie określona. Był to wówczas niewątpliwie największy kościół w południowo-wschodniej części Hrabstwa Kłodzkiego, został zbudowany jako świątynia emporowo-bazylikowa, trójnawowa. W ciągu kolejnych dziesiątek lat budowla była przekształcana – w latach 1811-1816 świątynia została powiększona i wyposażona, wykonano również wówczas polichromię w stylu barokowo-neoklasycystycznym. Pamiątką po ówczesnej modernizacji świątyni jest kartusz herbowy fundatorów prac – rodziny Mutiusów, umieszczony nad wejściem do świątyni. W połowie XIX w. do naw bocznych dobudowano dwie neogotyckie kruchty, na początku XX w. powiększono emporę muzyczną i zmieniono pokrycie dachu z gontowego na łupkowe.

We wnętrzu świątyni znajduje się bogate barokowe i neoklasycystyczne wyposażenie. Ołtarz główny to dzieło lokalnego, lecz znanego artysty Franza Thamma. Szczególną uwagę zwrócić należy jeszcze na dwa ołtarze boczne w prezbiterium – ołtarz Serca Pana Jezusa jest dziełem wybitnego rzeźbiarza Ziemi Kłodzkiej Michaela Klahra Starszego, zaś ołtarz św. Anny został najprawdopodobniej stworzony przez jego syna – Michaela Ignatza Klahra (jemu przypisuje się również w niektórych źródłach stworzenie rzeźby Madonny z Dzieciątkiem, stanowiącej centralną część ołtarza głównego).

Przy kościele znajduje się barokowa figura Św. Jana Nepomucena z XVIII w., przeniesiona z  mostu na Morawce, a przy północnej ścianie – kapliczka i nagrobek Franza von Losky, założyciela huty szkła kryształowego w XIX w. oraz jego żony Theresy.

Kościół św. Matki Bożej Królowej Polski i św. Maternusa

ul. Kościelna 3, 57-550 Stronie Śląskie

tel.: 74 814-14-61

www.parafiastronie.pl

biuro@parafiastronie.pl

 

Msze św.

dni powszednie: 7:00, 18:00.

niedziela i święta: 7:30, 9:00, 10:30 (suma), 12:00 (dla dzieci), 18:00.