Stolec - kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i św. Zuzanny
Wybierz obiekt:

Stolec - kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i św. Zuzanny

Kościół w Stolcu jest jedną z najciekawszych świątyń Śląska. Określa się go wręcz perłą śląskiej architektury. Został zbudowany w połowie XIII w., w stylu wczesnogotyckim, i do dziś jego forma architektoniczna zachowała się bez większych zmian – w XVI i XVIII w. jedynie podwyższono i połączono wieże, zwieńczono je renesansowymi hełmami, dobudowano zakrystię i kruchty oraz powiększono okna.

Zadziwiającym jest fakt, iż kościół powstały bądź co bądź w miejscowości o niewielkim znaczeniu, cechowało użycie już w tym czasie oryginalnych, dojrzałych gotyckich rozwiązań architektonicznych, tak różnych od stosowanych zazwyczaj w prowincjonalnych świątyniach. Budowlę cechują wysmukłe proporcje, wysokie, ostrołukowe okna ozdobione maswerkami, skośne przypory ustawione przy narożach świątyni. Wewnątrz świątyni uwagę przykuwa późnogotycka polichromia, cenna nastawa ołtarza głównego z początku XVI w. – pentaptyk Świętej Rodziny, oraz barokowa loża używana przez właścicieli okolicznych dóbr.

Świątynia, choć pierwotnie rzymskokatolicka, w latach 1536-1653 i od 1707 r. aż do końca II wojny światowej była kościołem protestanckim. Nieużytkowana do 1960 r., jest dziś siedzibą parafii sieroszowickiej w Stolcu.

 

Parafia Sieroszów, 57-200 Stolec 100, tel.: 74 815-92-82