Lądek Zdrój - ratusz z rynkiem
Wybierz obiekt:

Lądek Zdrój - ratusz z rynkiem

Lądecki rynek należy do najpiękniejszych na Ziemi Kłodzkiej. Uwagę przykuwają przede wszystkim wspaniałe kamienice na pierzei zachodniej i północnej, zbudowane w układzie szczytowym, dwu- i trzykondygnacyjne, o barokowych frontonach: w budynku nr 1 ("Zur Kornecke") mieszkał Michael Klahr, na jego fasadzie umieścił rzeźbę Matki Boskiej Śnieżnej z Dzieciątkiem; dom nr 3 na fasadzie posiada kamienne tablice z gmerkami cechu piekarzy (precel, 1581 r.) i kowali (podkowa, 1789 r.); dom nr 4 zdobi bogata elewacja rokokowa zwieńczona okiem Opatrzności Bożej; dom nr 5 ozdobiony jest symbolami kupieckimi, kadyceuszem i wagą; na budynku nr 9 znajduje się ciekawy renesansowy portal. Domy nr 7-11 i 13-14 posiadają podcienia; prawdopodobnie tak wyglądała cała zabudowa rynku jeszcze w XVIII w., ale po pożarze w 1739 r. kamienice zatraciły swój dotychczasowy charakter. Od zachodnio-północnego narożnika odchodzi ulica Kościelna, przy której zachowały się również interesujące barokowe kamieniczki.

Domy na pierzejach południowej i wschodniej pochodzą głównie z XIX w., ciekawy jest jednak dom pod numerem 24, z zachowaną datą na fasadzie „1784”.

Lądecki ratusz powstał w 1872 r., został wybudowany w miejscu istniejących wcześniej budowli – ratusza z I poł. XVI w., który spłonął doszczętnie w czasie pożaru w 1739 r., oraz wybudowanego na jego miejscu murowanego budynku z centralnie umieszczoną wieżą. Nad wejściem do ratusza znajduje się lądecki lew (znajdujący się na poprzednim herbie miasta, używanym do końca lat 80-tych XX w.). Herbowy lew posiadał dwa ogony, z czym wiąże się legenda, jakoby nadany miastu w Pradze herb przybył do Lądka uszkodzony. Miejscy rajcy udali się do Pragi, prosząc króla o ponowne nadanie herbu, a ten – chcąc zabezpieczyć lwa herbowego przed utratą ogona, nadał miastu herb z wizerunkiem lwa z dwoma ogonami.

Po prawej stronie ratusz stoi pręgierz, prawdopodobnie z XVI w. Oryginalny pręgierz miejski zaginął, a stojący dziś na rynku pochodzi ze wsi Skrzynka. Niektóre źródła podają, iż jest to nadal oryginalny, lądecki pręgierz, znaleziony w 1966 r.