Charakterystyka szlaku
Wybierz obiekt:

Szlak Marianny Orańskiej – syntetyczna charakterystyka szlaku

Długość całkowita szlaku: 112 km

Przebieg szlaku

[Ząbkowice] – droga 382 w kierunku Kamieńca Ząbkowickiego 10 km; łącznie 10 km [Kamieniec Ząbkowicki; 10 km] – droga nr 390 w kierunku Złotego Stoku, 10 km; łącznie 10 km – [Złoty Stok; 20 km] – droga nr 390 w kierunku Lądka Zdroju, 20 km; łącznie 20 km – [Lądek Zdrój; 40 km] – droga nr 392 w kierunku Stronia Śląskiego, 7 km; łącznie 7 km – [Stronie Śląskie; 47 km] – droga nr 392 w kierunku Bystrzycy Kłodzkiej 18 km, skręt w lewo na drogę do Międzygórza 11 km; łącznie 29 km – [Międzygórze; 76 km] – drogą w kierunku Bystrzycy Kłodzkiej 11 km, skręt w prawo w drogę nr 392 e kierunku Stronia Śląskiego 18 km, w Stroniu Śląskim skręt na drogę do Starej Morawy 3 km; łącznie 32 km [Stara Morawa; 108 km] – drogą w kierunku Stronia Śląskiego, ul. Kościuszki w kierunku Strachocina, ul. Dolna 4 km; łącznie 4 km [Strachocin; 112 km]

Szlak Marianny Orańskiej przebiega przez tereny atrakcyjne dla rowerzystów oraz turystów pieszych, bardzo dobrze oznakowane, stąd trudne jest wyznaczenie jednego wariantu przebycia jego trasy.

 

 

 

Możliwość przebycia szlaku

Możliwe przebycie całego szlaku samochodem, z wyjątkiem wybranych odcinków (Hala pod Śnieżnikiem). Szlak prowadzi drogami dobrej jakości – z wyjątkiem wybranych odcinków (np. Złoty Stok – Lądek Zdrój), wiele z nich jest niezwykle malowniczo położonych.

Możliwe jest przebycie szlaku drogowego rowerem. Trasa początkowo prowadzi terenami równinnymi, jednak w okolicach Złotego Stoku na rowerzystów czekają strome podjazdy. Od Złotego Stoku możliwe wybranie jednego ze szlaków rowerowych prowadzących do kolejnych punktów szlaku (niezwykle ciekawe są szlaki rowerowe wyznaczone w pobliżu Masywu Śnieżnika – Stronia Śląskiego i Międzygórza).

Dodatkowo w okolicach Złotego Stoku, Lądka Zdroju, Stronia Śląskiego i Międzygórza istnieje wiele alternatywnych tras pieszych, dostosowanych do ilości czasu, którymi dysponować będzie zwiedzający oraz o różnym stopniu trudności.

 

Walory przyrodnicze na szlaku

Szlak przebiega między innymi przez malownicze tereny Sudetów Wschodnich. Znajdujące się w nich: Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie i Góry Złote są w całości objęte ochroną w ramach Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. U stóp Rudawca w Górach Bialskich znajduje się cenny rezerwat przyrody „Puszcza Śnieżnej Białki”, obejmujący ochroną część starej puszczy jaworowej. Drugi rezerwat – „Nowa Morawa” – obejmuje najdzikszą część Gór Bialskich, której las zachował charakter bliski pierwotnemu. W obu rezerwatach, jak i w całym Parku Krajobrazowym, występują cenne, chronione gatunki roślin. Chronione kompleksy leśne zachowały swój niepowtarzalny charakter w dużej mierze właśnie dzięki Mariannie Orańskiej, która doceniając ich piękno – prowadziła na tym obszarze planową gospodarkę leśną, nie dopuszczając do wyrębu najcenniejszych ich części.

Góry Bialskie i Góry Złote są dziś jednymi z najdzikszych części Sudetów, posiadają niepowtarzalny charakter i warte są szczególnej uwagi.