Walory przyrodnicze na szlaku
Wybierz obiekt:

Walory przyrodnicze na szlaku

Szlak przebiega przez południowe obrzeża Borów Dolnośląskich (obszar chronionego krajobrazu) – wielkiego kompleksu lasów sosnowych. Atrakcją okolic Kliczkowa jest przełomowy odcinek Kwisy, z kaskadami. Będąc w Zgorzelcu, warto poznać oddalony o 5 km, dominujący nad okolicą powulkaniczny stożek Landeskrone. Znaczne kompleksy leśne także w rejonie Chocianowa i Miłoradzic. Nieopodal Kostrzyny (2 km) zbiornik wodny Witka (możliwość kąpieli). W Zgorzelcu zalew „Czerwona Woda”. Przedmiotem ochrony rezerwatowej jest Dolina Bobru (m.in. rejon Bolesławca). Liczne pomnikowe drzewa koło Kliczkowa (buki, dęby, lipy, choina kanadyjska).