Walory przyrodnicze na szlaku
Wybierz obiekt:

Walory przyrodnicze na danym szlaku

We Wrocławiu znajduje się m.in. sześć dużych parków: Park Nowowiejski, Park Południowy, Park Grabiszyński, Park Szczytnicki, Park Wschodni i Park Zachodni. Posiadają dużą, w stosunku do innych miast, liczbę drzew i krzewów. Umiejscowione są na ogół peryferyjnie, przez co pełnią raczej funkcję niedzielnych terenów rekreacyjnych. W centrum miasta znajduje się Ogród Botaniczny.