Kościół p.w. św. Jakuba i św. Wincentego we Wrocławiu
Wybierz obiekt:

Kościół p.w. św. Jakuba i św. Wincentego we Wrocławiu

Kościół p.w. św. Jakuba i św. Wincentego we Wrocławiu jest obecnie katedrą greckokatolicką. Został ufundowany wraz z klasztorem ok. 1240 roku przez Henryka Pobożnego i był przeznaczony dla franciszkanów przybyłych z Pragi. Jeszcze w trakcie budowy, w krypcie kościoła pochowany został jego fundator, poległy w bitwie pod Legnicą w 1241 r. Dwadzieścia lat później – 16 grudnia 1261 r. – właśnie w tymże kościele ogłoszono przywilej lokacyjny Nowego Miasta na prawie magdeburskim, umożliwiający dalszy rozwój Wrocławia. Obiekt do początków XVI w. był we władaniu franciszkanów. Wówczas duża część z nich przeszła na protestantyzm, albo opuściła Wrocław. Opuszczony przez zakonników kościół przejęli norbertanie (premonstratensi) ze zburzonego opactwa na Ołbinie, poświęcając świątynię swemu patronowi z Ołbina – św. Wincentemu. W 1810 r., po sekularyzacji zakonu, kościół przekształcono w parafialny, a budynki klasztorne stały się siedzibą sądu. Przez wieki kościół ulegał wielu przekształceniom. W XIV i XV w. został poddany poważnej przebudowie i rozbudowie. W czasach baroku, w XVII w. zyskał bogate wyposażenie, m.in. nowy ołtarz. W latach 1723–1727 przy południowej ścianie dobudowano kaplicę p.w. św. Barbary (następnie Najświętszego Sakramentu). Obiekt szczęśliwie przetrwał prawie całą ostatnią wojnę, zniszczeniu uległ dopiero w ostatnich dniach 1945 r. Zawaliła się wieża, ściany boczne i sklepienia. Zniszczeniu uległo również niemal całkowicie wyposażenie kościoła. Świątynia jest obecnie kościołem bazylikowym, trzynawowym, posiada pięcioprzęsłowy korpus oraz jednonawowe sześcioprzęsłowe prezbiterium zakończone trójbocznie. Ma 77,5 m długości, 22 szerokości i 23 m wysokości. Wnętrze nakryte jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Od północy do kościoła przylegają barkowe zabudowania byłego klasztoru norbertanów (obecnie gmach Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego), co jest nietypowe dla tej części Europy, ale typowe dla Wrocławia. W 1997 r., staraniem papieża Jana Pawła II i kardynała Henryka Gulbiwoicza obiekt został przekazany kościołowi grekokatolickiemu i stał się siedzibą eparchii wrocławsko-gdańskiej.

Kontakt:

Katedra Św. Wincentego Diecezji Wrocławsko - Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego we Wrocławiu

pl. Bpa Nankiera 15 a, 50-140 Wrocław

tel. 71 343-94-77

www.cerkiew.net.pl

e-mail: konsystoria@wroc-gda.opoka.org.pl

Dojazd:

Dojazd możliwy środkami komunikacji publicznej. Dojazd samochodem od strony Uniwersytetu oraz Pl. Nowy Targ.

Możliwość zwiedzania:

Świątynia jest otwarta w czasie nabożeństw w lipcu i sierpniu w niedziele o godz.10.00 i 19.00, w święta o godz. 10.00 i 18.00.

Wydarzenia stałe i cykliczne mające miejsce w opisywanym obiekcie:

Brak.

Parking:

przy pl. Bpa Nankiera i przy ul. Piaskowej.

Galeria

Punkty gastronomiczne:

W związku z tym, że obiekt znajduje się w centrum Wrocławia, można skorzystać z dużej liczby usług gastronomicznych oferowanych w mieście.

Usługi noclegowe:

Wrocław oferuje wiele usług hotelarskich, najbliższe:

Best Western Hotel Prima

Ul. Kiełbaśnicza 16, Wrocław

tel. 71 782-55-55

bestwestern-prima.pl

prima@bestwestern-prima.pl

Qubus Hotel Wrocław

Ul. Św. Marii Magdaleny 2, 55-103 Wrocław

tel. 71 797-98-00

www.qubushotel.com

rezerwacja@qubushotel.com, wroclaw@qubushotel.com

The Granary La Suite Hotel Wrocław City Center

ul. Mennicza 24, 50-057 Wrocław

tel. 71 395-26-00

www.thegranaryhotel.com

granary@granaryhotel.com

Punkty informacji turystycznej:

Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej

Rynek 14, 50-107 Wrocław

czynny od 9.00 do 19.00

tel. 71 344-31-11

tel. kom. 663-888-725

www.wroclaw-info.pl­

e-mail: info@itwroclaw.pl

Dolnośląska Informacja Turystyczna

Sukiennice 12, 50-107 Wrocław

tel. 71 342-01-85

www.itwroclaw.pl

e-mail: wroclaw-info@itwroclaw.pl

Czynna od 10.00 do 20.00

Literatura:

  • Małachowicz Edmund, Kościół z klasztorem św. Wincentego we Wrocławiu, Wrocław 1993.