Dawny klasztor Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą
Wybierz obiekt:

Dawny klasztor Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą

Dawny zespół klasztorny Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą to gotycki kościół św. Macieja oraz budynki klasztorne, obecnie Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Kościół p.w. św. Macieja powstał w latach 30. XIII w., a w 1258 r. przeszedł w ręce Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą. To gotycka jednonawowa świątynia, z 2-przęsłowym transeptem i prezbiterium. Krzyżowcy byli jednym z bogatszych zakonów wrocławskich. Za wzór biorąc włoskie i francuskie pałace, na przełomie XVII i XVIII w. postawili jeden z największych śląskich klasztorów.

Po sekularyzacji klasztoru w 1810 r. obiekt przekształcono w Gimnazjum św. Macieja, które działało tu do 1845 r. Od 1947 r. okazały budynek klasztoru stał się schronieniem dla części zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich przekazanych ze Lwowa przez władze sowieckie. Ta zasłużona dla polskiej nauki i kultury instytucja ufundowana została dla narodu polskiego w 1817 r. przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. Co ciekawe – Zakład we Lwowie zajmował budynki poklasztorne, odebrane karmelitankom w wyniku kasat józefińskich, a po przenosinach do Wrocławia jego siedzibą stały się również dawne zabudowania klasztorne, odebrane klasztorowi Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą przez państwo pruskie w 1810 r.

Ossolineum jest jedną z najważniejszych placówek kultury polskiej. Zgromadziło ogromny księgozbiór poloników, kolekcje rękopisów, starodruków i czasopism. W skład zbiorów wchodzą archiwa podworskie, grafika, miniatury, ekslibrisy, kartografika oraz numizmaty. Można tu zobaczyć m.in. autograf Pana Tadeusza A. Mickiewicza, prace J. P. Norblina, A. Orłowskiego, A. Grottgera a także Rembrandta. Na uwagę zasługuje również zbiór numizmatów.

Obiekt to jedno z największych założeń barokowych na Śląsku, łączące cechy rezydencji miejskiej i zespołu pałacowego. Kościół łączy się z budynkami poklasztornymi pięknym małym ogrodem w stylu francuskim.

Kontakt:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław

tel. 71 344-44-71 do 76, fax: 71 344-85-61

www.oss.wroc.pl

e-mail znio@znio.pl

Dojazd:

Środkami komunikacji publicznej oraz samochodem – od strony Uniwersytetu oraz Hali Targowej.

Możliwość zwiedzania:

W obiekcie znajduje się biblioteka, zwiedzać można tylko korytarze i czytelnie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20.00, w czasie wakacji, w poniedziałki i piątki od godz. 10.00 do 18.00, w pozostałe dni od 8:00 do 15.00.

Latem warto zobaczyć ogród.

Jednym z oddziałów ZNO jest Muzeum im. Lubomirskich, zawierające kolekcję dzieł sztuki i pamiątek historycznych. Organizowanych jest tu też wiele wystaw tematycznych. Zwiedzanie jest bezpłatne.

Wydarzenia stałe i cykliczne mające miejsce w opisywanym obiekcie:

Brak.

Parking:

przy pl. Bpa Nankiera i przy ul. Piastowskiej.

Galeria

Punkty gastronomiczne:

W budynku mieście się kawiarnia U hrabiego. Restauracje i kawiarnie znajdują się także w pobliskich hotelach. W związku z tym, że obiekt znajduje się w centrum Wrocławia, można również skorzystać z dużej liczby usług gastronomicznych oferowanych w mieście.

Usługi noclegowe:

Wrocław oferuje wiele usług hotelarskich, najbliższe:

Best Western Hotel Prima

Ul. Kiełbaśnicza 16, Wrocław

tel. 71 782-55-55

bestwestern-prima.pl

prima@bestwestern-prima.pl

Qubus Hotel Wrocław

Ul. Św. Marii Magdaleny 2, 55-103 Wrocław

tel. 71 797-98-00

www.qubushotel.com

rezerwacja@qubushotel.com, wroclaw@qubushotel.com

The Granary La Suite Hotel Wrocław City Center

ul. Mennicza 24, 50-057 Wrocław

tel. 71 395-26-00

www.thegranaryhotel.com

granary@granaryhotel.com

Punkty informacji turystycznej:

Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej

Rynek 14, 50-107 Wrocław

czynny od 9.00 do 19.00

tel. 71 344-31-11

tel. kom. 663-888-725

www.wroclaw-info.pl­

e-mail: info@itwroclaw.pl

Dolnośląska Informacja Turystyczna

Sukiennice 12, 50-107 Wrocław

tel. 71 342-01-85

www.itwroclaw.pl

e-mail: wroclaw-info@itwroclaw.pl

Czynna od 10.00 do 20.00

Literatura: