Muzeum Sztuki Cmentarnej – Stary Cmentarz Żydowski
Wybierz obiekt:

Muzeum Sztuki Cmentarnej – Stary Cmentarz Żydowski

Muzeum Sztuki Cmentarnej we Wrocławiu to Stary Cmentarz Żydowski przy ul. Ślężnej. Jest to unikalna pamiątka po przedwojennej wrocławskiej Gminie Żydowskiej. W wyglądzie cmentarza i bogactwie nagrobków widać wpływ haskali, ruchu oświeceniowego wśród Żydów.

Choć pierwszy oficjalny pochówek odbył się w 1856 r., to można tu znaleźć nagrobki o wiele starsze, pochodzące z istniejących w mieście od średniowiecza cmentarzy żydowskich. Najstarszy z nich ma datę 4 sierpnia 1203 r. W 1943 r. cmentarz został zamknięty. Od 1975 r. nekropolia jest wpisana do rejestru zabytków.

Powierzchnia cmentarza wynosi ok. 5 ha, znajduje się tu ok. 12 tys. nagrobków. Cmentarz stanowi miejsce spoczynku dla wielu sławnych ludzi. Do najsłynniejszych pochowanych tu osób należą m.in.: Ferdinand Lassalle – uczestnik Wiosny Ludów, założyciel i przywódca pierwszej partii robotniczej w Niemczech, Gedalje Tiktin – rabin gminy wrocławskiej, Królewski Rabin Krajowy dla Śląska, Ferdinand Cohn – botanik, który pierwszy zaliczył bakterie do królestwa roślin, oraz Auguste i Siegfried Stein - rodzice Edyty Stein.

Cmentarz jest oddziałem Muzeum Miejskiego.

Kontakt:

Muzeum Sztuki Cmentarnej

Stary Cmentarz Żydowski we Wrocławiu

ul. Ślężna 37/39, Wrocław

Zwiedzanie:

Czynne codziennie od 10.00 do 18.00 (w zimie do zmroku).

Bilety: N – 7 zł, U – 5 zł.

Galeria