Muzeum Miejskie Wrocławia
Wybierz obiekt:

Muzeum Miejskie Wrocławia

Muzeum Miejskie Wrocławia powstało w 2000 r. z połączenia kilku mniejszych placówek. Składa się z następujących oddziałów: Muzeum Historycznego, Muzeum Sztuki Medalierskiej i Muzeum Sztuki Mieszczańskiej. Muzeum Historyczne i Muzeum Sztuki Medalierskiej mieszczą się w Pałacu Królewskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 35. Pałac Królewski, zwany także pałacem Spätgenów lub zamkiem królów pruskich, był od XVIII w. wrocławska siedzibą królów pruskich i niemieckich. Najstarsza część pałacu powstała w 1719 r. jako rezydencja barona Heinricha Gottfrieda von Spätgen, w 1750 r. przeszła w ręce Fryderyka II Wielkiego. Obok znajduje się ewangelicki Kościół Opatrzności Bożej, zwany dworskim. Pałac powstał w stylu klasycyzującego baroku. Kolejne fazy rozbudowy realizowane były w różnych konwencjach stylowych, m.in. neorenesansu i klasycyzmu. Pod kon. XVIII w. od strony ogrodu dobudowano długie i wąskie skrzydło (zw. fryderycjańskim) południowo-zachodnie, sięgające aż do fortyfikacji do pl. Wolności. Na końcu skrzydła znajdowały się sypialnia i gabinet królewski – Pokój Żółty. To tu Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern w 1813 r. ustanowił Krzyż Żelazny, najwyższe odznaczenie militarne Prus, a potem Niemiec. W latach 30. i 40. XIX w. miała miejsce wielka inwestycja budowlana, pałac stał się głównym elementem nowo utworzonego Placu Ćwiczeń, zwanego też Zamkowym (obecny plac Wolności), otoczonego gmachem Teatru Miejskiego, komendantury, sądu oraz Zgromadzenia Stanów Prowincji Śląskiej. Na placu odbywały się defilady wojskowe, manifestujące militarną potęgę państwa. Po I wojnie światowej i zniesieniu w Niemczech cesarstwa, pałac przekształcono w muzeum.

Podczas II wojny światowej budynki częściowo spłonęły. W 2009 r. w pałacu otwarto Muzeum Miejskie. Wiele komnat królewskich szczegółowo odrestaurowano. W dwóch skrzydłach gmachu znajduje się wystawa „1000 lat Wrocławia", na której pokazano dzieje miasta od czasów średniowiecza po współczesność. Zgromadzono tu ponad 3 tys. eksponatów. Można zobaczyć np. słynny skarb z Bremy, obrazy z pracowni Cranacha, tzw. Śląski Graal, liczne dzieła sztuki z dawnych far miejskich: św. Elżbiety i Marii Magdaleny, relikwiarze ze skarbca katedralnego i wiele innych. Skrzydło zachodnie zajmuje Galeria Wrocławskiej Sztuki XIX i XX w.

Muzeum Sztuki Mieszczańskiej mieści się w gmachu Starego Ratusza (jeden z najważniejszych gotyckich ratuszy Europy). Zbiory związane są z wrocławskimi artystami i prezentują: malarstwo, rzeźbę, grafikę i rysunek oraz zabytki rzemiosła i przemysłu artystycznego ze złota, srebra i cyny, reprezentując style od późnego gotyku, przez renesans, barok, po eklektyzm i secesję. Znajdują się tu również obiekty ikonograficzne związane z architekturą ratusza i herbem Wrocławia. Do najcenniejszych należą m.in. rzeźba z kości słoniowej przedstawiająca Madonnę z Dzieciątkiem, późnogotycki kielich z XV w., barokowy pacyfikał, czy secesyjny puchar Kupieckiego Bractwa Strzelców Międzymurza. Muzeum gromadzi również rzeźby portretowe wybitnych wrocławian.

Kontakt:

Muzeum Miejskie Wrocławia

Sukiennice 14/15, 50-107 Wrocław

tel. 71 347-16-90, 71 347-16-91, 71 347-16-92

www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl

e-mail: sekretariat@mmw.pl

Muzeum Sztuki Mieszczańskiej

50-106 Wrocław, Stary Ratusz

tel. (71) 347-16-93

Muzeum Historyczne

Pałac Królewski, ul. Kazimierza Wielkiego 35, 50-077 Wrocław

tel. 71 391-69-40, 391-69-41

Zwiedzanie:

Muzeum Sztuki Mieszczańskiej: śr.-sb. 10.00-17.00, nd. 10.00-18.00

Bilety: N – 10 zł, U – 7 zł.

Muzeum Sztuki Medalierskiej: wt.-pt. 10.00-17.00, sb.,nd. 10.00-18.00

Bilety: N – 15 zł, U – 10 zł.

Muzeum Historyczne: wt.-sb. 10.00-17.00, nd. 10.00-18.00

Bilety: N – 15 zł, U – 10 zł.

Galeria