Kościół p.w. św. Anny na Praczach Odrzańskich
Wybierz obiekt:

Kościół p.w. św. Anny na Praczach Odrzańskich

Kościół p.w. św. Anny na Praczach Odrzańskich to jeden z ciekawszych obiektów protestanckiej architektury sakralnej na Śląsku. Pierwotnie kościół nosił prawdopodobnie wezwanie św. Marcina. Jego fundatorem był ówczesny właściciel wsi – Ulrich von Pak. Parafia w Praczach została ustanowiona w 1383 r. W połowie XVI w. wieś przeszła w ręce luteranina Hansa Cullmanna, który wybudował nową świątynię przeznaczoną na kościół luterański. Następnie patronat nad kościołem objęło miasto Wrocław. Podczas wojny trzydziestoletniej kościół został spalony i na nowo odbudowany zgodnie z zasadami zreformowanego kultu. Członkowie gminy spotykali się tu jedynie w celu wysłuchania kazań. Po II wojnie światowej kościół przeszedł w posiadanie katolików i stał się kościołem parafialnym p.w. św. Anny.

Obiekt ma dobudowane nawy boczne, do których wstawiono empory, otwarte na nawę główną wąskimi arkadami wyciętymi w ściankach działowych. Aby zapewnić wygodę i dobrą widoczność podczas wielogodzinnych kazań, wstawiono stałe siedziska w emporach. Uzyskano w ten sposób typowy dla ewangelickich świątyń śląskich poł. XVII w. jednoprzestrzenny układ wnętrz, zastosowany m.in. w kościołach Pokoju w Jaworze i w Świdnicy. Mianowicie Obecnie we wnętrzu kościoła nie zachował się pierwotny układ tzw. „triady liturgicznej" – ambony, chrzcielnicy i ołtarza, które zgodnie z ewangelickim nakazem powinny znajdować się w pobliżu.

W ołtarzu bocznym, pochodzącym z poł. XVII w., zobaczyć można oryginalny obraz przedstawiający ukrzyżowanie Chrystusa Pana. Również ambona pochodzi z XVII w. Przedstawia czterech Ewangelistów i Chrystusa Zbawiciela. Szachulcowa konstrukcja budowli nie uległa większym zmianom.

Kontakt:

Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Anny we Wrocławiu - Praczach Odrzańskich

ul. Brodzka 163, 54-067 Wrocław

tel. 71 354-01-07, 501-230-162

www.pracze.pl

e-mail: par.pracze@interia.pl

Msze św.

niedziela godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 18.00, dni powszednie godz. 8.00 i 18.00.

Galeria