Walory przyrodnicze na szlaku
Wybierz obiekt:

Walory przyrodnicze na danym szlaku

Pokonując szlak na różne sposoby, można się zetknąć z różnymi obszarami cennymi przyrodniczo. Kilka obiektów leży na terenach Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy i w sąsiedztwie rezerwatu „Stawy Milickie” (kompleksy leśne, stawy, stanowiące bogate stanowiska ptactwa), kolejne grupy – na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy (lasy łęgowe i grądowe wzdłuż rzeki) i Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Zamek Chojnik leży w enklawie Karkonoskiego Parku Narodowego.