Żmigród - Pałac Hatzfeldów (trwała ruina), park pałacowy
Wybierz obiekt:

Żmigród - Pałac Hatzfeldów (trwała ruina), park pałacowy

Historia pałacu Hatztfeldów w Żmigrodzie (dawniej: Trachenberg, Straburek) nie jest dobrze znana. Pierwsze wzmianki o tutejszej osadzie pochodzą z XII w. W 1241 r., po najeździe tatarskim istniał tutaj ufortyfikowany wałami, palisadą i otoczony fosą gród, założony przez księcia Henryka II Białego. W 1375 r. żmigrodzkie dobra posiadali książęta oleśniccy. Gdy w 1492 r. umarł ostatni z ich przedstawicieli – Konrad X Biały, gmach przeszedł w ręce króla czeskiego Władysława Jagiellończyka. Król przekazał warownię niemieckiemu feudałowi Sigmuntowi von Kurzbachowi. Z inicjatywy jego potomka - Wilhelma von Kurzbach, w 1560 r. powstała wysoka, górująca nad resztą zabudowań, kamienno – ceglana wieża. W 1592 r. od rodziny Kurzbachów rezydencję zakupił Ulrich Schaffgotsch. W XVII w. pożary oraz ataki Szwedów podczas wojny trzydziestoletniej w dużym stopniu zrujnowały budynek. W latach 1642–1650 zamek był siedzibą wojsk szwedzkich. W 2. połowie XVII w. włości w Żmigrodzie otrzymał z rąk cesarza rzymskiego i króla czeskiego Ferdynanda III, Melchior von Hatzfeld. W latach 1655–1660 na jego życzenie wzniesiono w miejscu zniszczonej warowni pałac w stylu barokowym. Ruiny tego gmachu zachowały się do dziś. Przy pałacu powstała kaplica – dzieło Carla i Domenica Rossich. Ze starszego założenia pozostawiono jedynie wieżę. W wieku XVIII dwukrotnie modernizowano pałac. W latach 1706–1708 budowla zyskała dodatkową, zaprojektowaną przez Christopha Hacknera, kondygnację, a w latach 1762–1765 – zaprojektowane przez Carla Gotharda Langhansa wschodnie skrzydło. W 1813 r. w pałacu gościli car Aleksander I oraz król pruski Fryderyk Wilhelm III – owocem ich spotkania było podpisanie protokołu trachenberskiego (żmigrodzkiego).

Po zniszczeniach II wojny światowej, podpaleniu go w 1945 r. przez Armię Czerwoną, gmach nigdy nie został odbudowany. W latach 60. XX w. prace konserwatorskie prowadzone były jedynie na najstarszej części założenia – wieży mieszkalnej. W latach 2006–2008, dzięki środkom z Funduszy Europejskich, trwała realizacja projektu modernizacji i konserwacji wieży oraz zespołu pałacowo – parkowego.

Pałac Hatzfeldów zachował się w formie ruiny. Piwnice pałacu oraz wnętrza wieży zaadaptowano na pomieszczenia restauracyjne i sale klubowe. Zrekonstruowano fasadę frontową. Na jej współczesnych wzmocnieniach utworzone zostały pomosty spacerowe. Zachował się barokowy portal, służący jako boczne wejście do pałacu. Na wieży, w której wkrótce zostanie otwarty punkt informacji turystycznej Baszta, znajduje się tablica upamiętniająca podpisanie protokołu trachenberskiego. Jest to replika tej z 1913 r., odsłonięta w latach 90. XX w. Przetrwały mury pałacowej kaplicy z 1683 r. oraz mur i brama z 1920 r. Przy założeniu znajduje się okazały, zdziczały park, ze zróżnicowanym wiekowo drzewostanem (od 80 do 150 lat) – pozostałość po parku założonym w 2. połowie XVIII w. W południowej części 15–hektarowego parku zobaczyć można ruiny oranżerii z 1800 r.

 

 

Kontakt:

Pałac Hatzfeldów

ul. Poznańska/ ul. Parkowa

 

Dojazd:

Zabytek leży na północny – wschód od Żmigrodu, nad Baryczą, nieopodal skrzyżowania dróg nr 5 i 439. Możliwy dojazd PKP (dojście oznakowanym szlakiem turystycznym z dworca do pałacu zajmuje ok. 20 min.)

 

Możliwość zwiedzania:

do ruin wstęp wolny, taras na wieży udostępniany turystom.

 

Wydarzenia stałe i cykliczne mające miejsce w opisywanym obiekcie:

brak.

 

Parking:

Można zaparkować przy samych ruinach.

 

Punkty gastronomiczne:

Pałac Galeria Restauracja

ul. Poznańska 9, 55 – 140 Żmigród

tel. 71 727-96-09, 795-570-820

 

Bar Gastronomiczny Adamczyk Zofia i Andrzej

ul. Zielona 11a, 55 – 140 Żmigród

tel. 71 385-23-72

 

Usługi noclegowe:

Hotel Barycz

ul. Poznańska 8, 55 - 140 Żmigród

tel. 71 385-34-21, 71 385-30-72

 

Kwatera Myśliwska

Niezgoda 13, 55 - 140 Żmigród

tel. 71 385-60-22, 692-252-270

ohzzmigrod.pl

 

Punkty informacji turystycznej:

Centrum Informacji Turystycznej w Żmigrodzie

ul. Parkowa 1, 55 – 140 Żmigród

tel. 71 385-39-31

www.zpk-zmigrod.eu

e-mail: turystyka-zmigrod@o2.pl