Leśna - Baworowo - pałac wraz z parkiem pałacowym
Wybierz obiekt:

Leśna - Baworowo - pałac wraz z parkiem pałacowym

Baworowo obecnie jest częścią Leśnej, położoną na północ od centrum miasta. Jest to dawna wieś, wymieniana w 1300 r. jako Beyerbergk (później: Beerberg), która została założona (ponoć przez kolonistów z Bawarii) na prawym, śląskim brzegu Kwisy, podczas gdy Leśna jest miastem łużyckim. Do 1815 r. Leśna należała do Saksonii (od 1635 r.), a Baworowo do Prus (od 1742 r.). Właścicielami Baworowej od XV w. byli von Dobschützowie, ale wieś nie była ich siedzibą. Dopiero ok. 1800 r. major i poseł Hans von Bissing, wkrótce po nabyciu majątku zbudował tu klasycystyczny pałac. Budowla ta zapisała się w drobnych epizodach wojen napoleońskich – od 15 VIII do 2 XII 1808 r. we wsi (zapewne także w nowym pałacu) kwaterowały wojska francuskie, zaś 26 VIII 1813 r. pod wsią rosyjscy kozacy zaatakowali wojska napoleońskie, a Francuzi ostrzelali pałac z działa.

W posiadaniu tej samej rodziny majątek pozostawał w 1840 r., kiedy wymienia się „szambelana dra R. Bissinga” oraz w 1870 r. W tym czasie – około 1850 r. – pałac został przebudowany. Był użytkowany do 1945 r. Później został przejęty przez utworzone tu PGR, które użytkowało zabudowania gospodarcze, ale główny budynek niszczał. Ok. 2000 r. podjęto jego remont z przeznaczeniem na ośrodek wypoczynkowy, lecz nie dokończono go, a ok. 2006 r. budynek został znacznie uszkodzony przez pożar, po którym rozebrano dach, pozostawiając jedynie mury obwodowe z resztkami dekoracji (zabezpieczone przed dalszym niszczeniem).

Ruina pałacu stoi w pobliżu prawego brzegu Kwisy. Duży (powierzchnia 700 m2, kubatura 7600 m3), dwukondygnacyjny budynek wzniesiono na planie wydłużonego prostokąta (z dłuższymi elewacjami o 13 osiach i krótszymi 5-osiowymi) o nieznacznie zaokrąglonych narożach. Środki frontowej i ogrodowej elewacji akcentowały 3-kondygnacyjne, 3-osiowe ryzality, zwieńczone naczółkami. Pałac nakrywał mansardowy, ceramiczny dach z lukarnami. Elewacje ożywiały kanelowane pilastry o bardzo uproszczonych głowicach (na narożach, na ryzalitach – między osiami, po dwa w środkowych partiach krótszych elewacji), gzymsy i obramienia okien oraz trójkątne naczółki ponad łukowymi oknami na drugiej, reprezentacyjnej kondygnacji. We wnętrzu znajdowała się sklepiona klatka schodowa i pomieszczenia z pozostałościami dekoracji sztukatorskiej.

Z pałacem sąsiadują zabudowania gospodarcze z tego samego okresu, o sklepionych wnętrzach oraz oficyna mieszkalna z bramką. Po północnej stronie pałacu znajduje się niewielki park (2,3 ha), założony ok. 1800 r., z okazami rodzimego starodrzewu.

Pałac jest zrujnowany i zabezpieczony (zamurowane otwory) oczekuje na remont. Zabudowania gospodarcze i park są w lepszym stanie. Park jest dostępny. Zarówno pałac, jak i park są wpisane do rejestru zabytków.

 

Kontakt:

ruina pałacu z parkiem przypałacowym, Leśna, ul. Baworowo 20, 21

 

Dojazd:

Z centrum Leśnej na północ – przez most na Kwisie i ul. Baworowo, za torami d. linii kolejowej w lewo w drogę dojazdową.

 

Możliwość zwiedzania:

Obiekt nie użytkowany i nie udostępniony do zwiedzania. Pałac można obejrzeć z zewnątrz.

 

Wydarzenia stałe i cykliczne mające miejsce w opisywanym obiekcie:

Brak.

 

Parking:

Możliwość zaparkowania przy drodze dojazdowej.

 

Punkty gastronomiczne:

Restauracja „Leliwa”

Rynek 8, 59-820-Leśna

tel. 75 721-11-29

 

Restauracja „MAGIC”

Miłoszów 5, 59-820-Leśna

tel. 75 721-11-60

 

Restauracja, kawiarnia „Zamek Czocha”

Stankowice – Sucha, 59-820-Leśna

tel. 75 721-15-53

www.hotelewam.pl

e-mail: zamekczocha@hotelewam.pl

 

Bar pizzeria „Toscana”

Rynek 9, 59-820-Leśna

tel. 75 721-11-04

 

Usługi noclegowe:

Hotel „Leliwa”

Rynek 8, 59-820-Leśna,

tel. 75 721-11-29, 75 721-12-49

 

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Zamek Czocha”

Stankowice – Sucha, 59-820-Leśna

tel. 75 721-15-53, 75 721-11-85

www.hotelewam.pl

e-mail: zamekczocha@hotelewam.pl

 

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Złoty Sen”

Złotniki Lubańskie, 59-820-Leśna

tel. 75 721-13-92, 75 721-12-59

www.zloty-sen.pl

e-mail: zlotysen@eltur-global.pl

 

Sudeckie Gospodarstwo Agroturystyczne „Gościniec u Buckich”

Stankowice – Sucha 11, 59-820-Leśna

tel. 75 721-13-98, 609-170-115

www.camping.pnet.pl

e-mail: camping@pnet.pl

 

Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „Educare”

Pobiedna 155, 59-814 Wolimierz

tel. 75 647-00-80, 604-733-534

www.educare.of.pl

e-mail: kasia_koncewicz@poczta.onet.pl

 

 

Punkty informacji turystycznej:

Rynek 19, 59-820 Leśna

tel. 75 721-14-00

 

Źródła:

§  Bena Waldemar, Polskie Górne Łużyce, Zgorzelec 2003, s. 247.

§  Staffa Marek (red.), SGTS 2, Wrocław 2003, s. 98-100.