Krobielowice - pałac, ob. hotel, park pałacowy
Wybierz obiekt:

Krobielowice - pałac, ob. hotel, park pałacowy

Pierwotnie znajdujący się tu budynek wzmiankowany był już w 1349 r. jako siedziba rycerska. Od pocz. XV w. do sekularyzacji w 1810 r. stanowił własność wrocławskich premonstratensów (zwanych też norbertanami, od imienia założyciela zakonu). W roku 1814 pałac został nadany dowódcy armii pruskiej, feldmarszałkowi księciu Gebhardowi Leberechtowi von Blücherowi.

Renesansową czworoboczną budowlę wzniesiono tu w latach 1596-1613. Następnie w dobie baroku znacznie rozbudowano obiekt poprzez dostawienie trzech skrzydeł, które utworzyły arkadowy dziedziniec. Wiek XIX to czas neorenesansowej przebudowy, podczas której dostawiono trzy narożne wieże i loggie w elewacji ogrodowej.

W latach 90. XX w. pałac został odremontowany na reprezentacyjną rezydencję. Obecnie znajduje się hotel. W holu zaprezentowano wystawę fotograficzną obrazującą historię renowacji pałacu. Mieści się tu także restauracja, z tarasem na dziedzińcu. Część terenu przyległego do pałacu przekształcono na potrzeby pola golfowego.

Warto dodać, że przy szosie z Krobielowic do Kątów Wrocławskich znajduje się mauzoleum dawnego właściciela pałacu, Gebharda L. Blüchera, wzniesione w formie granitowej rotundy.

 

Kontakt:

Pałac Krobielowice Hotel, Restauracja i Pole Golfowe

Krobielowice, 55-080 Kąty Wrocławskie

tel. 71 316-66-48, fax 71 316-61-14

www.palackrobielowice.com

e-mail: info@palackrobielowice.com

 

Dojazd:

Miejscowość leży 20 km od Wrocławia, 4 km od Kątów Wrocławskich

 

Możliwość zwiedzania:

Pomieszczenia pałacowe zajmuje hotel i restauracja, wejście do pałacu jest ograniczone, obiekt można zwiedzać z zewnątrz.

 

Wydarzenia stałe i cykliczne mające miejsce w opisywanym obiekcie:

Znajduje się tu siedziba Rycerskiego Klubu Golfowego (www.golfclub.com.pl), w sezonie letnim odbywają się turnieje golfowe.

 

Parking:

Dostępny.

 

 

Punkty gastronomiczne:

Restauracja „Azyl”, Grill Bar (czynny w sezonie letnim)

ul. Popiełuszki 26, 55-080 Kąty Wrocławskie

tel. 71 391-32-90, fax 71 733-72-10

www.hotelazyl.pl

e-mail: restauracja@azyl.wroclaw.pl

 

Restauracja „Zajazd Stanica

ul. Lotnicza 30 Mirosławice, 55-050 Sobótka

tel. 71 316-27-80

www.stanica.pl

e-mail: stanica@stanica.pl

 

Usługi noclegowe:

Hotel „Azyl”

ul. Popiełuszki 26, 55-080 Kąty Wrocławskie

tel. 71 391-32-90, fax 71 733-72-10

www.hotelazyl.pl

e-mail: recepcja@azyl.wroclaw.pl

 

PizzeriaRoberto”

ul. 1 Maja 42, 55-080 Kąty Wrocławskie

tel. 71 316-62-22

www.robertoduo.pl

e-mail: brak

 

NoclegiZajazd Stanica

ul. Lotnicza 30 Mirosławice, 55-050 Sobótka

tel. 71 316-27-80, 71 316-23-93

www.stanica.pl

e-mail: stanica@stanica.pl

 

Punkt informacji turystycznej

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wydział Organizacyjny

tel. 71 390-71-46

www.katywroclawskie.pl

e-mail: or@katywroclawskie.pl

 

Źródła:

§  Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine, Grajewski Grzegorz, Popp Dietmar (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

§  Pilch Jerzy, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.

§  www.katywroclawskie.pl

  • www.palackrobielowice.com