Żmigród - rynek, kościół p.w. św. Trójcy, kościół p.w. św. Stanisława Kostki
Wybierz obiekt:

Żmigród - rynek, kościół p.w. św. Trójcy, kościół p.w. św. Stanisława Kostki

Na rynku w Żmigrodzie znajduje się, pochodząca z drugiej połowy XIX w., zabytkowa kolumna maryjna, która w 1947 r. została poświęcona przez kardynała Gryffina - anglikańskiego prymasa Anglii. W pobliżu mieści się budynek urzędu z 1830 r. Planowane jest przekształcenie go w muzeum regionalne. Na żmigrodzkim rynku znajduje się także podziemna studnia, która zostanie ma zostać zmodernizowana. W mieście obejrzeć można dwa zabytkowe kościoły.

Kościół parafialny p.w. św. Trójcy wymieniany był już w XIII w. Obecny powstał w latach 1595 – 1601. Jego budowniczym był Georg Brückner, wzniesiony został z fundacji Adama Schaffgostcha. Jest to budynek murowany, orientowany, oskarpowany. Dachy kościoła są dwuspadowe. W zachodniej części umieszczono wieżę z ośmioboczną sygnaturką. Wieżę wzmacniają, dostawione po jej powstaniu, ukośne przypory. Od ok. 1730 r. po południowej stronie znajduje się kaplica, nakryta kopułą z latarnią. Kościół posiada trzy nawy o układzie bazylikowym, krótkie prezbiterium, powstałe w latach 1868–1869, wg projektu Alexisa Langera z Wrocławia, które ujęte zostało symetrycznie zakrystiami, a także dwie kruchty – południową i północną. Zachowały się sklepienia kolebkowe z lunetami oraz sklepienia sieciowe z ozdobnymi szwami. Barokowe wyposażenie pochodzi z pierwszej połowy XVIII w. Przetrwało kilka płyt nagrobnych z 2. połowy XVI w. W kaplicy znajduje się polichromia z XVIII w. Świątynię remontowano w 1964 oraz 1978 r.

ul. Kościelna 1a, 55 – 140 Żmigród

tel. 71 385-35-43

 

Msze św.

niedziela: 7.00, 9.00, 10.45 (dzieci), 12.00 (młodzież), 13.00, 18.30

dni powszednie: 6.30, 10.15, 11.00, 12.30.

 

Kościół p.w. Stanisława Kostki powstał w latach 1854–1861, jako świątynia ewangelicka. Autorem jego projektu był Hermann Friedrich Waesemann. Jest to budowla neogotycka, murowana z cegły, jednonawowa. Założona została na planie krzyża łacińskiego. Od strony wschodniej znajduje się, wtopiona w korpus, wieża. We wnętrzu zachowały się ozdobne stropy belkowe, sklepienia gwieździste oraz wyposażenie z okresu powstania kościoła. Świątynia pełni obecnie rolę kościoła pomocniczego.

ul. Rybacka, 55 – 140 Żmigród

 

Msze św.

tylko w okresie letnim: godz. 10.45, 11.45