Żelowice - kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
Wybierz obiekt:

Żelowice - kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żelowicach powstał jako kaplica cmentarna w latach 60. XIX w., z inicjatywy Caroliny Stillfried-Rattonitz von Mettich und Mohr. Usytuowany jest na wzniesieniu, zwanym Świętą lub też Maślaną Górą, należącym pierwotnie do przypałacowego parku. Jest to budowla w stylu neogotyckim, murowana z cegły, oskarpowana, pięcionawowa. Wąskie prezbiterium zakończone jest trójbocznie. Dachy świątyni są dwuspadowe, z sygnaturką na kalenicy. W elewacji frontowej podziwiać można ostrołukowy, kamienny portal, do którego prowadzą amfiladowe schody oraz dwadzieścia piaskowcowych płyt nagrobnych, pochodzących z XVI i XVII w., wtórnie polichromowanych w XIX w. We wnętrzach zachowały się krzyżowo – żebrowe sklepienia oraz neogotycki wystrój. Obok kościoła wybudowano budynek połączony z nim galerią. Przeznaczony był on dla sióstr szarytek z domu zakonnego św. Elżbiety w Nysie. Później służył za plebanię. Jest to budowla murowana, założona na planie czworoboku, dwutraktowa, piętrowa. Nakrywają ją dachy dwuspadowe, ujęte w szczyty schodkowe. Od jego wschodniej strony znajduje się przybudówka. Na parterze, w niektórych wnętrzach, zachowały się sklepienia krzyżowo – żebrowe. Na przełomie 1866 i 1867 r. w świątyni mieścił się lazaret. Podczas remontu w 1975 r., dostawiono kruchtę zachodnią oraz emporę organową. Kościół można zwiedzać – należy zadzwonić pod numer umieszczony na drzwiach.

Msze św.

niedziela: 7.30, 10.00

środa, sobota: 16.30.