Trzebicko - drewniany kościół p.w. św. Macieja
Wybierz obiekt:

Trzebicko - drewniany kościół p.w. św. Macieja

Kościół p.w. św. Macieja w Trzebicku wybudowano w 1672 r. (świadczy o tym napis wyryty nad bocznym wejściem). Powstał na miejscu starszej świątyni, wzmiankowanej już w 1666 r. Zachowana w bardzo dobrym stanie, drewniana budowla ma unikatową, zrębową konstrukcję, jest jednonawowa, posiada czworoboczną wieżę (na której hełmie znajduje się chorągiewka z datą 1820) oraz trójbocznie zakończone prezbiterium. Otoczona jest wspartymi na słupach podcieniami. Dwukalenicowy dach kryty jest gontem. Między XVI a XVIII w. na Dolnym Śląsku wzniesiono ok. 300 kościołów o takiej architekturze. Świątynia w Trzebicku jest jednym z 15, które przetrwały. W kościele zachował się barokowy wystrój wnętrz, m.in. ołtarz z 1678 r., w którym umieszczono obraz z wyobrażeniem św. Rodziny, prospekt organowy z 1750 r., malowidła, rzeźby. Zachowały się również cenne epitafium Melchiora i Ursuli von Gafron, z licznymi przedstawieniami herbów, manierystyczna ambona, oraz ufundowany w 1600 r. przez Ewę i Joachima Matzanów spiżowy dzwon. Pod nawą kościoła znajduje się krypta.

Patronem kościoła jest św. Maciej Apostoł, zwany też trzynastym apostołem. Budynek znajduje się na malowniczym wzgórzu. Przy południowej ścianie kościoła, na otaczającym go cmentarzu, rosną okazałe dęby.

Parafia św. Macieja Ap. w Trzebicku Górnym

Trzebicko Górne 25, 56 – 330 Cieszków

tel. 71 384-82-45

 

Msze św.

niedziela: 8.30, 11.30

dni powszednie: 18.00 (okres letni), 17.00 (okres zimowy).