Sułów - kościół p.w. MB Częstochowskiej i kościół p.w. św. Piotra i Pawła
Wybierz obiekt:

Sułów - kościół p.w. MB Częstochowskiej i kościół p.w. św. Piotra i Pawła

W Sułowie powstały dwa kościoły z muru pruskiego. Jeden z nich – poewangelicki kościół p.w. MB Częstochowskiej zbudowano w latach 1765–1767. Jego fundatorami byli Sofia i Sylvius von Burghaus. Świątynia założona została na planie ośmioboku, ma konstrukcję szkieletową. Od strony wschodniej pod zakrystią znajduje się krypta grobowa. We wnętrzu zachował się m.in. ołtarz główny, pochodzący z ok. 1765 r., XVIII–wieczne rzeźby św. Jana Chrzciciela i Mojżesza oraz renesansowa płaskorzeźba, ukazująca Ostatnią Wieczerzę. Obecnie budynek pełni funkcję kościoła pomocniczego.

kościół p.w. MB Częstochowskiej

ul. Dąbrowskiego, Sułów

 

Msze św.

niedziela i święta: 9.00, 12.00, w okresie postu: 15.15.

 

Drugą świątynią w Sułowie jest kościół parafialny p.w. św. Piotra i Pawła. Obecny, barokowy kościół powstał w latach 1731–1767, z inicjatywy Josepha von Burghaus. Budynek był restaurowany w 1846 r. Jest to budowla jednonawowa, założona na planie krzyża, o konstrukcji szkieletowej. Od strony zachodniej znajduje się trzykondygnacyjna wieża, o konstrukcji szkieletowo – ryglowej. Łamany dach zwieńczony jest sygnaturką. We wnętrzu mieszczą się kondygnacje empor. Zachował się tu XVIII–wieczny obraz „Pożegnanie św. Piotra i Pawła” w ołtarzu głównym, klasycystyczne wyposażenie z 1. połowy XIX w. (m.in. obrazy „Wyszydzanie Pana Jezusa”, „ Zwiastowanie”) oraz ośmiogłosowe organy z 1877 r. Obok kościoła stoi drewniana dzwonnica z 1837 r. Na przykościelnym cmentarzu znaleźć można nagrobki z przełomu XIX i XX w.

Rzym.- Kat. Parafia p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła

ul. Kościelna 6, 56 – 300 Milicz

tel. 71 384-71-27

 

Msze św.

niedziela: 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 17.00 (zima), 18.00 (lato)

dni powszednie: 7.00, 17.00 (zima), 18.00 (lato).