Krzywa - kościół p.w. św. Anny
Wybierz obiekt:

Krzywa - kościół p.w. św. Anny

 Pierwsze wzmianki o świątyni p.w. św. Anny w miejscowości Krzywa, pochodzą z 1305 r. W 1714 r. wzniesiono obecną, emporową budowlę, która służyła protestantom. Przy budowie wykorzystano fragmenty pierwotnego kościoła, wybudowanego ok. 1325–1335 r., z którego zachowała się XV-wieczna wieża. Kościół jest murowany, orientowany, jednonawowy, zakończony trójbocznie od strony wschodniej. Posiada dwie kondygnacje empor. Zachowała się gotycka rzeźba Piety z XV w. oraz pochodzące z 1714 r. malowidła, które zdobią kolebkowe sklepienia kościoła. Przetrwało również wiele XVII-wiecznych nagrobków. Kościół restaurowany był w 2. połowie XIX w. Budowla wpisana została do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego. Obecnie świątynia jest katolicka.

Msze św.

niedziela: 11.00

piątek: 16.00.