Kijowice - najwyższy krzyż pokutny na Dolnym Śląsku
Wybierz obiekt:

Kijowice - najwyższy krzyż pokutny na Dolnym Śląsku

Krzyż pokutny, znajdujący się w lesie, na północ od Kijowic, pochodzi prawdopodobnie z XIV w. Jest on najwyższym krzyżem pokutnym na całym Dolnym Śląsku – mierzy bowiem 241 cm. Jest za to niespotykanie cienki - jego grubość wynosi 12 cm, rozpiętość ramion zaś – 109 cm. Pozostałe krzyże w regionie mają od kilkudziesięciu centymetrów do dwóch metrów wysokości. Krucyfiks wykuty został z jednego kawałka granitowej płyty. Wykonano go z pietyzmem. Znajduje się na nim ryt, ukazujący Chrystusa na krzyżu oraz modlącą się postać. Wzdłuż krawędzi biegnie gotycki napis (prawdopodobnie jest to modlitwa „ Ojcze nasz”). Przypuszcza się, że krzyż ów upamiętnia zbrodnię bratobójstwa. W 2009 r. zabytek został poważnie uszkodzony – odłamana została górna część, na miejscu pozostało jedynie ok. 30 cm dawnego krzyża oraz złamana tablica informacyjna (przypuszczalnie wjechano w niego samochodem). Odłamana część znajduje się u kamieniarza. Unikatowy zabytek czeka na renowację.