Dobroszów - kościół p.w. św. Jadwigi
Wybierz obiekt:

Dobroszów - kościół p.w. św. Jadwigi

Pierwsze wzmianki o kościele p.w. św. Jadwigi w Dobroszowie pochodzą z 1319 r. Jego ufundowanie przypisuje się samej patronce. Obecna, barokowa świątynia powstała w 2. połowie XVII w. Jej przebudowa miała miejsce ok. 1750 r. W latach 1856 oraz 1910 była restaurowana, a w 1959 remontowana. Budynek jest murowany, salowy, częściowo oskarpowany, posiada trójkątny szczyt. Nakryty jest dachem dwuspadowym z ośmioboczną sygnaturką z baniastym hełmem. Prezbiterium zakończone jest półkoliście. Od strony południowej znajduje się zakrystia, a od zachodniej kruchta. Zachodnią elewację akcentuje szczyt z wolutowymi spływami oraz trójkątnym przyczółkiem. Wnętrza przykryte są sklepieniami kolebkowymi z lunetami.

W dobroszowskim kościele zachowało się późnobarokowe wyposażenie z XVIII w. Autorstwo obrazu „Matka Boża Wspomożycielka Wiernych” (w ołtarzu bocznym) przypisuje się słynnemu Michaelowi Willmanowi. Interesującym elementem jest ambona w kształcie paszczy wieloryba (ambona o podobnym kształcie znajduje się w Dusznikach-Zdroju). Kościół otacza kamienny mur z drewnianym budynkiem bramnym. Brama pochodzi z 1856 r.

Msze św.

niedziela: 11.30

czwartek: 18.00.