Ciechanowice - pałac i kościół p.w. św. Augustyna
Wybierz obiekt:

Ciechanowice - pałac i kościół p.w. św. Augustyna

Pałac w Ciechanowicach powstał na początku XVIII w. w wyniku gruntownej przebudowy renesansowego zamku. W 1846 r., z inicjatywy Friedricha Bernharda von Pritzwitza, budowlę przebudowano po raz kolejny. Założono wówczas, na rzucie trójkąta, otoczony kamiennym murem park krajobrazowy. Pałac posiada jedną kondygnację, jest budowlą blokową z dwuspadowym dachem. Fasadę główną budynku zdobią pilastry kompozytowe. Portal balkonowy pochodzi z 1. połowy XVIII w. We wnętrzu przetrwały m. in. stiukowe sklepienia, plafony, boazerie. W północno – zachodniej części mieści się oszklona weranda. Po 1945 r. w pałacu urządzono sierociniec. W dawnym parku paradnym, ze względów bezpieczeństwa, zasypano wówczas fosę i staw oraz rozebrano kamienny most. Obecnie obiekt znajduje się w rękach prywatnych. Istnieją plany utworzenia tu ośrodka szkoleniowo – wypoczynkowego. Lipy, rosnące w przypałacowym parku, stanowią pozostałość po dawnej alei, która usytuowana była w grobli fosy.

Pałac, Ciechanowice 21

W Ciechanowicach, poza pałacem, warto zobaczyć jeszcze jeden zabytek – kościół parafialny św. Augustyna. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 1335 r. Obecna forma świątyni pochodzi z 1577 r. Orientowana budowla jest jednonawowa, z wydzielonym, założonym na planie kwadratu, prezbiterium. Dachy świątyni są dwuspadowe. Na osi znajduje się, założona na rzucie kwadratu, zwieńczona hełmem iglicowym, wieża zegarowa. We wnętrzu zobaczyć można m.in. polichromowany, manierystyczny ołtarz główny z 1600 r., autorstwa P. Meyera, polichromowaną, drewnianą ambonę z 1603 r., chrzcielnicę z 1. ćwierćwiecza XVII w., gotycki wspornik z XIV w. oraz barokową rzeźbę św. Jana Napomucena z 1720 r. W kościele mieszczą się liczne płyty nagrobne dawnych właścicieli Ciechanowic.

Parafia rzymsko – katolicka p.w. św. Augustyna

Ciechanowice 29, 58 – 400 Ciechanowice

tel. 75 741-02-79

 

Msze św.

niedziela: 8.30, 12.00

dni powszednie: 18.00.