Chełstów - drewniany kościół p.w. św. Idziego
Wybierz obiekt:

Chełstów - drewniany kościół p.w. św. Idziego

Kościół filialny p.w. św. Idziego wzniesiony został prawdopodobnie po 1666 r. Drewniany budynek o konstrukcji zrębowej ma ceglaną podmurówkę. Kościół posiada jedną nawę i prostokątne prezbiterium zakończone poligonalnie. Od strony zachodniej do budynku przywiera założona na planie kwadratu wieża. Jej wnętrze nakryte jest sklepieniem pozornym. We wnętrzu zachował się barokowy ołtarz główny z XVIII w. oraz polichromia autorstwa Oskara Krugera z 1922 r. Najstarszym elementem wyposażenia są dwie gotyckie rzeźby, pochodzące z ok. 1400 r. W latach 1932 oraz 1958 miały miejsce remonty świątyni. Podczas kolejnego – w latach 1975–1978, współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, wymieniona została drewniana wieża, przełożone zostało gontowe pokrycie dachu (wymieniono również belki pod gonty). We wnętrzu, na ścianach kościoła położono modrzewiową boazerię.

Kościół p.w. św. Idziego w Chełstowie pełni rolę kaplicy parafii MB Wspomożenia Wiernych w Tarnowie (pl. Piastów 1, 56 – 416 Twardogóra, tel. 71 315-80-22, www.parafiatwardogora.pl)

 

Msze św.