Staniszów – kościół filialny Przemienienia Pańskiego
Wybierz obiekt:

Staniszów – kościół filialny Przemienienia Pańskiego

Gotycki murowany kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w Staniszowie pochodzi z XIV w.  Na przestrzeni wieków przekształcano go wielokrotnie. W XVII w. zmieniono część portali, w XVIII w. hełm wieży (po tym wydarzeniu na wieży umieszczono pamiątkową metalową chorągiewkę z datą 1784 r.), po 1947 r. pozbyto się z budowli bocznych empor. Od początku swego istnienia świątynia służyła katolikom. Od czasów reformacji katolicyzm zaczął jednak tracić wyznawców. W 1840 r. w Staniszowie było ich już zaledwie 52 (na 823 mieszkańców). Zgodnie z przedśmiertnym życzeniem księcia Henryka LXIII von Reuss, król Fryderyk Wilhelm IV wydał reces o symultaniczności kościoła - od 1845 r., przez 100 lat odbywały się tu nabożeństwa zarówno katolickie, jak i protestanckie. Nie obyło się bez konfliktów na tle religijnym – w 1852 r. katolicy upomnieli się o większą od ustalonej wcześniej liczbę nabożeństw rocznie. Protestanci nie chcieli przystać na zmianę, jednak ostatecznie osiągnięto kompromis.

Na koszt wdowy po księciu von Reuss dokonano remontu kościoła – wymieniono okna, podwyższono sklepienie, jak również zmieniono układ przestrzenny. W 1865 r. księżna Anny von Reuss oraz księżna Anny zu Stolberg – Wenigerode podarowały świątyni nowe wyposażenie, m.in. lichtarze, krucyfiks, wazon na kwiaty. W 1880 r. niedziałający zegar na wieży kościelnej wymieniono na nowy, wykonany przez nadwornego zegarmistrza króla pruskiego.

Obecnie w staniszowskim kościele warto przyjrzeć się znajdującym się przy prezbiterium trzem epitafiom, wykonanemu z drewna ołtarzowi, jak również organom. Świątynia leży u podnóża góry Witosza, w środku Staniszowa. Kościół należy do parafii w Sosnówce.

Msze św.

niedziela: 9.00

piątek: 17.00

pozostałe dni: 16.00.