Pakoszów – pałac
Wybierz obiekt:

Pakoszów – pałac

Pałac mieści się w Piechowicach (Pakoszów to ich dzielnica), niedaleko rzeki Kamiennej. Powstał w 1725 r. jako rezydencja burmistrza Jeleniej Góry – Johanna Martina Gottfrieda, zwanego „kupcem królewskim”. W 1741 r. posiadłość przejął Georg Friedrich Smith, żeniąc się z wdową po burmistrzu. W latach 1771 - 1945 pałac znajdował się w rękach rodu von Hess. W owym czasie dokonano jego nieznacznych przebudowań. Pałac dwukrotnie zaszczycił swą obecnością król Fryderyk Wielki – w roku 1768 oraz 1777. Po upadku przemysłu lnianego, dawną manufakturę lnu, mieszczącą się w budynku, przekształcono na magazyn rolny. Po 1945 r. mieścił się tu m. in. dom dziecka. Budowla zaczęła popadać w ruinę.

Od roku 2002 Pakoszów należy do potomka dawnych właścicieli – Hagena Hartmana. Od 2006 r. budynek zaczęto poddawać gruntownej renowacji. Barokowy pałac posiada dwie kondygnacje, pokryty jest łamanym dachem. Jest formą dwuprzęsłową, założoną na rzucie prostokąta z bocznymi ryzalitami. We wnętrzach rezydencji przetrwały kolebkowe sklepienia, kominki, stiuki, stolarka w stylu klasycystycznym. W bardzo dobrym stanie zachowała się mała sala, wyłożona cennymi, fajansowymi kafelkami, pochodzącymi z Delft. Malowidła oraz zbiory zostały niestety rozgrabione po wojnie. Właściciele zamierzają utworzyć w pałacu hotel.

 Adres: ul. Zamkowa 3, 58-573 Piechowice.