Mniszków – dwór
Wybierz obiekt:

Mniszków – dwór

Budynek powstał w roku 1728, na co wskazuje data wyryta na portalu. Nieznana jednak jest jego dokładna historia oraz pierwotna funkcja, jaką późnobarokowa, drewniana rezydencja leżąca w Mniszkowie mogła pełnić. Pierwsze wzmianki historyczne dotyczące obiektu pochodzą już z XIV w. i mówią o sprzedaniu budowli przez Heinricha Beiera, Clericusowi Bolze – właścicielowi pobliskiego zamku Sokolec. Ze względu na jej okazałą - na tle wiejskich zabudowań - architekturę, przypisuje się jej funkcję dworu. Dziwić jednak może brak budynków gospodarczych. Wedle innej hipotezy ów budynek w  Mniszkowie był niegdyś domem Gwarków – karczmą przeznaczoną dla górników. Za teorią tą przemawia malowidło umieszczone na stropie pierwszego piętra. Przedstawia ono Fryderyka Wilhelma von Redena, który pełnił funkcję królewsko – pruskiego Ministra Górnictwa oraz jego żonę, trzymającą herb Miedzianki. Hrabiowska para ukazana jest na tle górniczego krajobrazu. W drugiej połowie XVIII w. budynek należał do kupca tkackiego – Johanna Ch. Geiera. W 1908 r. mocno zdewastowany dwór zakupił hr. Albrecht von Ledebur – sekretarz właściciela Janowic Wielkich, hrabiego Hermana Stolberga. W 1909 r. rozpoczęto gruntowne prace remontowe, w których prawdopodobnie brał udział znany w owym czasie architekt – Paul Schulze – Naumburg. Kryty strzechą, stromy dach zastąpiono dachem łamanym, krytym klepkami gontowymi. Główne wejście przeniesiono z zachodniej na wschodnią stronę domu. Wymieniono również parkiety oraz wstawiono na poddasze piece. W latach 1923 – 1945 Mniszków należał do baronowej Christy von Renthe – Fink. W 1933 r. na jej życzenie przy wejściu wschodnim wybudowany został ganek, na piętrze zaś, od strony północnej, balkon. W ogrodzie znajdował się garaż na kabriolet baronowej, który służył głównie do obwożenia gości po okolicy. Dolną kondygnację domu zaczęto wynajmować w latach 30. XX w. rolnikowi z pobliskiego gospodarstwa. II wojnę światową budynek przetrwał w doskonałym stanie. W 1945 r. przez kilka miesięcy funkcjonował tam lazaret, później porodówka dla kobiet z okolic. W ograbionym przez Armię Radziecką dworze, w latach 1947 – 1951 istniała siedziba kierownictwa grupy poszukiwawczej uranu w Mniszkowie. Od 1980 r. budowla znajduje się w rękach prywatnych. Gruntowne prace budowlano – konserwatorskie przeprowadzono w latach 1980 – 1988. Na stropach dworu przetrwały malowidła, zawierające alegorię pięciu zmysłów oraz sceny z wiejskiego życia.  Dwór można obejrzeć z zewnątrz.

Adres: Zajączków 16