Miłków – kościół parafialny p. w. św. Jadwigi
Wybierz obiekt:

Miłków – kościół parafialny p. w. św. Jadwigi

Pierwsze wzmianki o kościele w Miłkowie pochodzą z 1399 r. W swej pierwotnej gotyckiej formie powstał on w XIV w. Uległ jednak zniszczeniu w czasie wojen husyckich, następnie był kilkakrotnie przebudowywany. Obecny jest prawdopodobnie z około 1540-1543 r. W latach 50. XVI w. kościół stał się świątynią ewangelicką (w związku z konwersją miejscowej ludności). Budowla przestała służyć protestantom w 1654 r. Każdy z dwóch portali kościoła reprezentuje odmienny styl – jeden jest gotycki, drugi zaś renesansowy. We wnętrzu zachowały się m.in.: wykonana z drewna, późnogotycka figura Matki Boskiej Bolesnej (1440 r.), XVI-wieczna figurka Chrystusa Frasobliwego w stylu ludowym oraz renesansowe stalle.

Neogotycka wieża kościoła pochodzi z drugiej połowy XIX w. Na zewnętrznych ścianach kościoła wmurowano 7 epitafiów okolicznych laborantów. Cmentarz przy świątyni otoczony jest kamiennym murem, na którym wyrzeźbione są trzy krzyże pokutne. Na jednym z nich dostrzec można wyryte miecz oraz stopy (jedna z hipotez mówi, iż ryt ten oznacza zawód zmarłego – szewca), na drugim uwieczniona jest kusza, zaś trzeci z nich, odkryty przypadkowo, dopiero po wojnie, nie jest oznakowany. Obok cmentarnego muru zachowały się ruiny XVII–wiecznego pręgierza.

Parafia rzymsko – katolicka św. Jadwigi

ul. Wiejska, 58-535 Miłków

tel. 75 761-03-25

Msze św. w godz.:  9.00, 11.00, 18.00.