Marciszów – kościół p. w. Św. Katarzyny
Wybierz obiekt:

Marciszów – kościół p. w. Św. Katarzyny

Pierwsza wzmianka o istniejącej w Marciszowie świątyni pochodzi już z 1335 r. Obecny, murowany kościół p.w. św. Katarzyny wybudowano około 1378 r. Na przestrzeni lat wielokrotnie go przebudowywano – w XVI w., w roku 1654, jak również w 1856 r. Remonty przeprowadzane były w 1959 r. oraz 1990 r. W drugiej połowie XVI w. kościół w związku z konwersją miejscowej ludności stał się świątynią ewangelicką, od 04. 02. 1654 r. ponownie funkcjonował jako kościół katolicki. W budynku zachował się gotycki portal zdobiący wejście do zakrystii, obramowania okienne oraz wyposażenie w gotyckim i barokowym stylu, m. in.: część pochodzącego z XIV w. gotyckiego ołtarza, gotycki stół ołtarzowy z XIV w., barokowa ambona z II. połowy XVIII w. z polichromiami oraz wykonane z kamienia, XIV-wieczne sakramentarium.  Po 1945 r. budowla była nieużytkowana i przez lata niszczała. Od lat 90. XX w. pełni funkcję kościoła pomocniczego oraz kaplicy cmentarnej. Budynek posiada elementy architektury tyrolskiej. Założono go na prostokącie, wydzielono prezbiterium. W osi kościoła wznosi się oryginalna, kwadratowa, wykonana częściowo z drewna wieża, zwieńczona hełmem iglicowym, pokrytym gontem. W prezbiterium zachowało się sklepienie krzyżowo – żebrowe. Budowla nakryta jest dwuspadowym blaszanym dachem<s>.</s>

Na murze zewnętrznym, w elewacji zachował się dokument historyczny – kilkanaście renesansowych, pochodzących z II. połowy XVI w. epitafiów nagrobnych rodu von Zedlitz (przez cały XV w. Marciszów należał do rycerskiej rodziny) oraz pochodząca z 1579 r. płyta Ursuli von Bock. Wokół kościoła znajduje się mały cmentarz, na którym znaleźć można m. in. klasycystyczny nagrobek Karola Voighandera i modernistyczny nagrobek Paula Michaela. Kościół należy niewątpliwie do najcenniejszych zabytków Marciszowa (niedaleko znajduje się również nowy kościół Niepokalanego Serca NMP).

Adres: ul. Sołecka (na wzgórzu, we wschodniej części miejscowości)

Msze św.: nie odbywają się.