Karpniki – kościół parafialny p.w. św. Jadwigi
Wybierz obiekt:

Karpniki – kościół parafialny p.w. św. Jadwigi

Kościół p.w. św. Jadwigi leży w centrum wsi Karpniki. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 1399 r. Podczas wojen husyckich świątynia została dotkliwie zniszczona, a swą obecną formę  otrzymała po przebudowie w drugiej połowie XVI w. Kolejna modernizacja budowli miała miejsce w połowie XVII w. Restaurowano ją w roku 1897 oraz 1962. Budynek wzniesiono z kamienia, z szeroką, prostokątną nawą, kwadratowym, nieznacznie wydzielonym prezbiterium, czworoboczną wieżą o renesansowej attyce, nakryta dwuspadowym dachem. W świątyni mieści się wczesnobarokowy ołtarz z XVII w., jak również inne zabytkowe elementy: ambona, figury, obrazy. Bardzo cenna, gotycka rzeźba Madonny z Dzieciątkiem, zaginęła przed kilkoma laty w niewyjaśnionych okolicznościach. Budynek otacza kamienny mur obronny. Cmentarz, znajdujący się niegdyś wokół kościoła, zlikwidowano.

Parafia św. Jadwigi

ul. Kościelna 1, 58-533 Karpniki

tel. 75 713-72-95

 

Msze św.

niedziela: 9.00, 11.00.