Jeżów Sudecki – Dom Gwarków
Wybierz obiekt:

Rybnica – kościół parafialny p.w. św. Katarzyny

 Kościół w Rybnicy pochodzi z  XIV w. Przebudowywano go w wieku XVI. Prawdopodobnie w 1526 r. odprawiono tu pierwsze nabożeństwo ewangelickie. W 1654 r. przekazano świątynię katolikom. Kościół to budowla murowana, jednonawowa, na osi posiadająca 4-kondygnacyjną wieżę z drewnianą nadbudową w stylu renesansowym oraz hełmem. Na wieży wisi uszkodzony dzwon z 1471 r. (do 1942 r. znajdowały się tu trzy dzwony, dwa zostały zdemontowane przez Niemców). Na skutek, trwającego latami, skrzywienia wieży, dzwon bije nierównomiernie. Naprawa przeprowadzona w 1968 r. okazała się nieskuteczna i w dalszym ciągu istnieje ryzyko zerwania się dzwonu. W wieży zauważyć można dziurę, prawdopodobnie po wymontowanym kiedyś zegarze. We wnętrzu kościoła zachowało się gotyckie sklepienie krzyżowo – żebrowe, gotyckie, kamienne portale, XIX–wieczna ambona, XVII-wieczne olejne obrazy a także krzyż procesyjny, pochodzący z XVI/ XVII w. (widnieje na nim data 1548, 1658 albo 1688 – nie można orzec jednoznacznie). Zachował się również drewniany późnobarokowy ołtarz z 2. połowy XVIII w. Jego specyfika polega na obrotowości – po jednej stronie widnieje obraz patronki – św. Katarzyny Aleksandryjskiej, po drugiej – rzeźba ukrzyżowanego Chrystusa. Na bokach ołtarza zaś znajdują się barokowe, wykonane z drewna figury. Ołtarz został odrestaurowany w 2006 r. Budowlę remontowano wielokrotnie – w 1860 (poświadcza to napis na filarze ołtarza), w 1961 r. (kiedy kopułę wieży pokryto blachą), a także w latach 1975 -1976 (malowana była elewacja oraz wnętrze). W 1997 r. wyprostowano renesansową nadbudowę wieży i wymieniono znajdujący się na wieży krzyż. Świątynię cechują elementy budowli obronnej (w średniowieczu pełnić mogła funkcję schronu). Drzwi są niewielkich rozmiarów, okna zaś umieszczono bardzo wysoko. Wokół kościoła rozciąga się kamienny, wymagający remontu mur. Kościół p. w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej znajduje się w centrum wsi. W Rybnicy działa Towarzystwo Przyjaciół Rybnicy (Rybnica 137), gdzie zasięgnąć można szczegółowych informacji o kościele i innych zabytkach miejscowości.

Parafia Św. Katarzyny

58-512 Rybnica 28

tel. 75 751-45-76

 

Msze św.

niedziela: 7.30, 9.00, 11.00, 12.00, 18.00

dni powszednie: 18.00.