Czernica – kościół parafialny p. w. Michała Archanioła
Wybierz obiekt:

Czernica – kościół parafialny p. w. Michała Archanioła

Najstarszy zabytek Czernicy - kościół pod wezwaniem Michała Archanioła - powstał na przełomie XIII i XIV w., pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 1390 oraz 1398 r. Kilkakrotnie zmieniał swą formę – przebudowany został ok. 1520 r. oraz w latach 1615 - 1620, renowacji poddany został w XIX w. Kolejne jego remonty przeprowadzono w latach 1963 – 1964 oraz 1978 - 1979. Wnętrze pochodzi z 1615 r., ma charakter późnorenesansowy. Zachowały się m.in.: wczesnogotycki portal główny, malowidła, manierystyczny ołtarz główny i ambona, renesansowo -barokowe stalle, zdobione empory, wykonana z piaskowca chrzcielnica, nagrobki z XVI i XVII w. (m.in. Baltazara Schaffgotsch i jego małżonki Magdaleny). Główny ołtarz, stworzony przez M. C. Adamusa, ufundował właściciel wsi Lestów. Na trójkondygnacyjnym ołtarzu uwiecznione zostały m.in. dzieje zbawienia i odkupienia, sceny stworzenia Adama i Ewy, oraz Kain zabijający Abla. Wymowa ikonograficzna ołtarza jest niebywale złożona. Zawiera on ponad sto wykonanych z pietyzmem figur. Zauważyć można w nim wykorzystanie typowych dla tamtego okresu form: ornamentu zawijanego oraz okuciowego, główek lwów i aniołów. W 2002 r. ołtarz został poddany gruntownej renowacji. Na chrzcielnicy wykute są herby rodów: von Lest, von Stosch, von Reibnitz oraz von Hochberg. Empora dla dostojników Kościoła oraz władz wsi ozdobiona jest scenami ze Starego Testamentu, zaś empora chóru – scenami z Nowego Testamentu. Zachowały się sprawne, barokowe organy. Kościół jest orientowany, złożony z dwuprzęsłowego prezbiterium, salowego korpusu i wieży. Otoczony jest murem cmentarnym. W bocznej kaplicy stoi, pochodząca z Portugalii, figura Matki Bożej  Fatimskiej. Umieszczone zostały tu również nagrobki dzieci dawnych właścicieli pałacu, które przeniesiono z krypty. Od 2000 r. w oknie świątyni znajduje się witraż przedstawiający Jana Pawła II.

Parafia Świętego Michała Archanioła w Czernicy

Czernica 14, 58-251 Jeżów Sudecki

tel. 75 713-22-16

 

Msze św.

niedziela i święta:  9.00 , 10.30, 12.00

dni powszednie: 18.00 (w okresie zimowym: 17.00)

sobota: 9.00.