Świdnica – pałac opatów krzeszowskich, obecnie biblioteka
Wybierz obiekt:

Świdnica – pałac opatów krzeszowskich, obecnie biblioteka

Świdnicki pałac opatów cysterskich wzniesiony został na pocz. XVIII w. Jest to jeden z najstarszych zabytków architektury barokowej w mieście. Budynek jest murowany, dwupiętrowy, założony na planie czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem. Powstał jako rezydencja opatów z Krzeszowa, z fundacji Dominicusa Geyera. Budynek po krótkotrwałym użytkowaniu został odebrany cystersom i służył jako siedziba dowództwa armii pruskiej oraz skład broni. Mieścił się tu również urząd skarbowy. Po sekularyzacji pałac pełnił kolejno funkcję mieszkalną, biurową i przemysłową. Obecnie jest to cenny zabytek, w którym w dobrym stanie zachowały się elementy barokowego wystroju i dekoracja sztukatorska sklepień. Powrócił do dawnej świetności w wyniku remontu przeprowadzonego w latach 2003 – 2005, wówczas też został przekazany i zaadaptowany na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy. Część dawnego wystroju rzeźbiarskiego eksponowana jest w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Kontakt:

Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida

ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica

tel./fax 74 640-09-46

www.mbp.swidnica.pl

e-mail: mbp@mbp.swidnica.pl

Dojazd:

Świdnica oddalona jest od Wrocławia o ponad 50 km, od Dzierżoniowa o ok. 20 km. Dojazd z Wrocławia – drogą nr 35.

Możliwość zwiedzania:

pomieszczenia można zwiedzać w czasie, gdy czynna jest czytelnia, pn.-śr. i pt. 10.00-18.00, czw. 10.00-16.00, sb. 10.00-14.00, na miejscu nie ma przewodnika.

Wydarzenia stałe i cykliczne mające miejsce w opisywanym obiekcie:

spotkania autorskie.

Parking:

Dostępny.

Punkty gastronomiczne:

Zajazd „Pod Wierzbą”

ul. Częstochowska 1, 58-100 Świdnica

tel. 74 857-81-44, 608-028-079, fax 74 857-50-70

www.hotelpodwierzba.pl

e-mail: recepcja@hotelpodwierzba.pl

Karczma „Zagłoba”

ul. Wrocławska 46, 58-100 Świdnica

tel. 74 851-22-36

www.zagloba.info

e-mail: karczma@zagloba.info

Pizzeria „Savona”

ul. Teatralna 19, Świdnica

tel. 74 853-71-64

www.pizzeria-savona.pl

e-mail: biuro@pizzeria-savona.pl

Restauracja „Stary Młyn”

ul. Łączna 4, 58-100 Świdnica

tel. 74 857-88-99

www i e-mail – brak

Usługi noclegowe:

Park Hotel

ul. Pionierów 20, Świdnica

tel. 74 853-77-22, fax 74 853-70-98

www.park-hotel.com.pl

e-mail: hotel@park-hotel.com.pl

Hotel i Restauracja „Piast Roman”

ul. Kotlarska 11, Świdnica

tel. 74 852-13-93, fax 74 852-34-77

www.hotel-piast-roman.pl

e-mail: recepcja@hotel-piast-roman.pl

Schronisko PTSM

ul. Kanonierska 3, Świdnica

tel. 74 852-26-45, tel./fax 74 857-70-50

www.ssm.swidnica.pl

e-mail: rezerwacje@ssm.swidnica.pl

Punkty informacji turystycznej:

Informacja Turystyczna w Świdnicy

ul. Wewnętrzna 2 (Rynek), 58-100 Świdnica

tel. 74 852-02-90

e-mail: it@um.swidnica.pl

Możliwość zakupu wydawnictw turystycznych oraz pamiątek.

Źródła:

  • Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine, Grajewski Grzegorz, Popp Dietmar (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

  • Pilch Józef, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.

  • www.um.swidnica.pl.


Galeria