Krzeszów – zespół pocysterski (Bazylika Mniejsza p.w. Wniebowzięcia NMP, klasztor, kościół p.w. św. Józefa, dom opata, oficyna, ogród, zespół 25 kaplic Kalwarii)
Wybierz obiekt:

Krzeszów – zespół pocysterski (Bazylika Mniejsza p.w. Wniebowzięcia NMP, klasztor, kościół p.w. św. Józefa, dom opata, oficyna, ogród, zespół 25 kaplic Kalwarii)

Według Annałów krzeszowskich, cystersi przybyli w te okolice w 1292 r., by odebrać akt nadania z rąk księcia świdnicko-jaworskiego, Bolka I. Wcześniej znajdował się tu klasztor benedyktynów osadzonych przez księżną Annę, żonę Henryka II Pobożnego. Pierwotnie cystersi zamieszkali w Krzeszówku, jednak ostatecznie założyli swoją filię 2 km dalej, w Krzeszowie. Z jej powstaniem związana jest legenda, wedle której książę Bolko zasnął w czasie polowania w lesie krzeszowskim, zmęczony poszukiwaniem źródła wody. Podczas snu anioł kazał mu rzucić pierścień przed siebie. Po przebudzeniu książę wykonał anielskie polecenie, a w miejscu, gdzie upadł pierścień, odnalazł źródełko. Tutaj założono klasztor.

Opactwo szybko się rozwijało i powiększało swój majątek dzięki darowiznom książęcym, ale także zakupom (jak nabyte za 280 groszy Chełmsko Śląskie). Największy rozkwit klasztoru przypada na przełom XVII/XVIII w., dzięki opatowi Bernhardowi Rosie. Za jego rządów w Krzeszowie przebywał śląski poeta i mistyk Angelus Silesius, osiedlili się także rzeźbiarze i malarze, którzy rozwinęli ośrodek krzeszowskiej twórczości artystycznej. Okres świetności opactwa zakończyła sekularyzacja przez władze pruskie.

Obecnie Krzeszów to sanktuarium i miejsce pielgrzymkowe. W skład zespołu pocysterskiego wchodzi kościół klasztorny (obecnie jest to Bazylika Mniejsza p.w. Wniebowzięcia NMP) - późnobarokowa świątynia powstała w latach 1728-1735. Kościół założony jest na rzucie krzyża łacińskiego, jednonawowy, z dwuwieżową fasadą. Sklepienie pokrywają freski Georga Wilhelma Neunhertza. W ołtarzu głównym za największy skarb uznawana jest ikona Matki Bożej Łaskawej pochodząca z XIII w. - najstarszy wizerunek maryjny w Polsce, ukoronowany w 1997 r. przez Jana Pawła II. Na szczególną uwagę zasługują organy, instrument wykonany w XVIII w. przez Michaela Englera. Do kościoła od wschodu przylega Mauzoleum Piastów z gotyckimi nagrobkami Bolka I i Bolka II, a także Kaplica św. Marii Magdaleny z Grobem Pańskim.

Klasztor krzeszowski, ufundowany w XIII w., przebudowano całkowicie w XVIII w. (nie został on ukończony). Do dziś zachowało się jego główne, południowe skrzydło z pierwotnymi sklepieniami.

Na terenie opactwa znajduje się również kościół p.w. św. Józefa, wzniesiony pod koniec XVII w. W jego wnętrzu dominuje malarstwo ścienne Michaela Willmanna, przedstawiające sceny biblijne. Tuż obok kościoła usytuowany jest dawny dom opata zwany Pałacem Opackim, obecnie pełniący funkcję domu gościnnego. Ważnym zabytkiem jest również Kalwaria składająca się ze stacji Drogi Krzyżowej znajdujących się w kaplicach.

Na uwagę zasługuje także oddalone od Krzeszowa o ok. 1 km „Betlejem” - drewniany, nawodny pawilon opatów z piękną dekoracją malarską we wnętrzu.

Kontakt:

Parafia Wniebowzięcia NMP - Bazylika Mniejsza

pl. Jana Pawła II 6, 58-405 Krzeszów

tel. 75 742-32-79

www.opactwo.eu

e-mail: obsluga.pielgrzyma@gmail.com

Dojazd:

Miejscowość położona jest w gminie Kamienna Góra. Oddalona jest od Wrocławia o ok. 100 km, ponad 40 km od Jeleniej Góry i ok. 8 km od Kamiennej Góry. Dojazd – drogą nr 5, w Kamiennej Górze zjazd na Krzeszów. Zespół pocysterski znajduje się w centralnej części Krzeszowa.

Możliwość zwiedzania:

1 V – 31 X: bazylika w godz. 8.00-18.00 z przerwą 12.00-12.45; kościół p.w. św. Józefa, Mauzoleum Piastów, Kaplica św. Marii Magdaleny i Grób Pański, wejście na wieżę w godz. 9.00-18.00, po zgłoszeniu się w Obsłudze Pielgrzyma.

1 XI – 30 IV: bazylika w godz. 8.00-17.00; kościół p.w. św. Józefa, Mauzoleum Piastów, Kaplica św. Marii Magdaleny i Grób Pański w godz. 9.00-15.00, po zgłoszeniu się w Obsłudze Pielgrzyma.

Kaplice Kalwarii Krzeszowskiej znajdującej się w niedalekiej odległości od sanktuarium: od 9.00 do 18.00.

Letni Pawilon Opata – tylko po uprzedniej rezerwacji w Obsłudze Pielgrzyma.

Wstęp do klasztoru Sióstr Benedyktynek wraz z możliwością zobaczenia zbiorów tylko po uprzednim uzyskaniu zgody sióstr.

Bilety: N – 5 zł, U – 3 zł, zwiedzanie z przewodnikiem dla grup dodatkowo 50 zł (należy wcześniej zgłosić tel.).

Msze św.

1 V – 31 X: niedziele i święta: 7.30, 10.00, 12.00, 17.00, dni powszednie: 7.00, 12.00, 18.00;

1 XI – 30 IV: niedziele i święta: 7.30, 10.00, 12.00, 17.00, dni powszednie: 7.00, 17.00.

Wydarzenia stałe i cykliczne mające miejsce w opisywanym obiekcie:

Letnie koncerty organowe „Muzyka Dawnych Mistrzów” (o godz. 11.00 w bazylice, o godz. 15.30 w kościele p.w. św. Józefa) – lipiec.

Parking:

dostępny

Punkty gastronomiczne:

Restauracja „Stara Wozownia” (na terenie opactwa, po lewej stronie bazyliki)

pl. Jana Pawła II 3, 58-405 Krzeszów

tel. 75 742-32-79

www: brak

e-mail: sanktuarium.krzeszow@gmail.com

Pizzeria, restauracja „Rustykalna”

ul. Brokoffa 14, 58-405 Krzeszów

tel. 75 742-3535

www: brak

e-mail: rustykalna@krzeszow.net

Usługi noclegowe:

Dom Rekolekcyjno-Pielgrzymkowy Sióstr Elżbietanek

Krzeszów, ul. św. Jana Nepomucena 10

tel. 75 742-33-35

www.elzbietankikrzeszow.pl

e-mail: siostryelzbietanki@o2.pl

Klasztor Sióstr Benedyktynek

pl. Jana Pawła II 5, Krzeszów

tel. 75 742-33-80

www: brak

e-mail: opactwossbenedyktynek@poczta.onet.pl

Punkt informacji turystycznej:

Obsługa Pielgrzyma

tel. 75 742-32-79

www: brak

e-mail: sanktuarium.krzeszow@gmail.com

Źródła:

  • Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine, Grajewski Grzegorz, Popp Dietmar (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

  • Dziurla Henryk, Bobowski Kazimierz (red.), Krzeszów uświęcony łaską, Wrocław 1997.

  • Łużyniecka Ewa, Architektura klasztorów cysterskich na Śląsku, Poznań 1998.

  • Pilch Józef, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.

  • Wyrwa Andrzej Marek, Strzelczyk Jerzy, Kaczmarek Krzysztof (red.), Monasticon Cisterciense Poloniae. Katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej, Poznań 1999.

  • www.krzeszow.pl

  • www.opactwo.eu

 

Galeria