Henryków – kościół klasztorny Cystersów ob. parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP, Mauzoleum Piastów, klasztor Cystersów - opactwo ob. seminarium wraz z zabudowaniami gospodarczymi i folwarcznymi, parkiem opactwa i kościołem pomocniczym p.w. św. Andrzeja
Wybierz obiekt:

Henryków – kościół klasztorny Cystersów ob. parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP, Mauzoleum Piastów, klasztor Cystersów - opactwo ob. seminarium wraz z zabudowaniami gospodarczymi i folwarcznymi, parkiem opactwa i kościołem pomocniczym p.w. św. Andrzeja

Henrykowskie opactwo powstało z inicjatywy kanonika Mikołaja, który był notariuszem księcia Henryka I Brodatego. Z czasem to jednak władca przejął wraz z synem, Henrykiem II Pobożnym, rolę fundatora. O historii i rozwoju fundacji dowiadujemy się z Księgi Henrykowskiej. W tekście tej spisywanej po łacinie kroniki opactwa umieszczone jest zdanie, które uważa się za najstarsze zapisane w języku polskim: Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai. Obecnie w opactwie znajduje się kopia księgi (jej oryginał przechowywany jest w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu). Opactwo powstało w XIII w. jako lubiąska filia, a głównym źródłem jego dochodów były dobra ziemskie. Konwent henrykowski posiadał zgodę na prowadzenie karczmy z możliwością warzenia piwa oraz nabył prawa do wydobywania na tych terenach złota, srebra, miedzi, cyny, ołowiu i żelaza.

Gdy ogłoszono edykt o sekularyzacji zadłużonych wobec państwa klasztorów śląskich, część przejętego przez państwo majątku henrykowskiego odkupiła królowa holenderska, Fryderyka Luiza Wilhelmina Orańska. Kolejnym ważnym etapem w historii Henrykowa było przejęcie go przez książąt sasko-weimarskich i przekształcenie klasztoru w rezydencję magnacką. Powstał wówczas włoski ogród pałacowy, a także park krajobrazowy zaprojektowany przez Eduarda Petzolda.

W skład zespołu zabudowań wchodzi kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela pochodzący z XIII w. Przeważa w nim barokowy wystrój i wyposażenie wnętrz (można tutaj zobaczyć m.in. obrazy autorstwa Michaela Willmanna i jego uczniów). Na szczególną uwagę zasługują tu gotycki nagrobek Bolka II i jego żony Juty z poł. XIV w., oraz znajdujące się w prezbiterium stalle zakonne z XVI-XVII w. Kolumna Św. Trójcy, wzniesiona przed kościołem, pochodzi z XVII w.

Klasztor w opactwie henrykowskim poddano przebudowie (w latach 1681-1702), pozostawiając elementy średniowiecznej budowli np. portale (niedawno odkryte). Obecnie w budynku klasztoru mieści się filia Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. W udostępnianych pomieszczeniach (refektarzu, Sali Purpurowej, Sali Dębowej, Sali Żółtej) można podziwiać dzieła sztuki malarskiej, w tym obrazy pędzla Michaela Willmanna oraz sztukatorską i stiukową dekorację sklepień.

W zespole znajduje się również wzniesiony w XIV w. w stylu gotyckim kościół p.w. św. Andrzeja (obecnie kaplica cmentarna), oraz figura św. Jana Nepomucena z XVIII w. Do klasztoru przylega ogród opacki, w którym znajduje się pawilon letni opatów oraz oranżeria (obecnie sala gimnastyczna i aula szkolna). W Letniej Altanie Opata prowadzona jest kawiarnia, a nieopodal mieści się mały zwierzyniec. Na uwagę zasługują również: Brama Górna (XVIII w.) prowadząca na dziedziniec klasztorny, Brama Dolna (XVII w.) znajdująca się przy drodze na dziedziniec gospodarczy, zamykająca teren parkowy Brama Parkowa (XVIII w.), a także pozostałości muru obronnego z basztą z XV w. Od zachodu opactwo poprzedzone jest ciągiem budynków pomocniczych (w tym oficyną oficjalistów i rzemieślników). W przyległym parku krajobrazowym znajduje się mauzoleum książąt sasko-weimarskich.

Kontakt:

Klasztor Księgi Henrykowskiej

pl. Cystersów 1, 57-210 Henryków

tel. 74 810-51-35, 74 810-50-50

www.henrykow.eu

e-mail: henrykow@archidiecezja.wroc.pl

Dojazd:

Miejscowość leży w gminie Ziębice, w powiecie ząbkowickim. Jest oddalona od Wrocławia ok. 55 km, od Strzelina 15 km, od Ziębic 9 km. Dojazd z Wrocławia – autostradą A4 w kierunku Katowic, zjazd na drogę nr 395 w kierunku Strzelina, za Strzelinem nadal drogą nr 395 w kierunku Ziębic.

Możliwość zwiedzania:

W V, VI i IX: w sb. w godz. 12.00 i 14.00, w ndz. w godz. 11.00, 14.00 i 16.00;

VII i VIII: codziennie w godz. 11.00, 14.00 i 16.00.

W innych terminach można dokonywać rezerwacji grupowych (pn.-pt., w godz. 8.00-14.00 pod nr. tel. 74 810-51-35).

Bilety: N – 10 zł, U – 5 zł.

 

Msze św. w kościele klasztornym:

niedziele i święta: 7.30, 9.00, 12.00

dni powszednie: 6.30, 7.00.

Wydarzenia stałe i cykliczne mające miejsce w opisywanym obiekcie:

brak.

Parking:

dostępny.

Punkty gastronomiczne:

Restauracja „Piastowska”

ul. H. Brodatego 51, Henryków

tel. 74 810-50-65

www i e-mail – brak

Pizzeria „13”

ul. Wałowa 13, Ziębice

tel. 74 819-21-73

www – brak

e-mail: pizzeria13.ziebice@op.pl

Restauracja „Ratuszowa”

Rynek 44, Ziębice

tel. 666-541-880

www i e-mail: brak

Restauracja „Ziębiczanka”

ul. Kolejowa 44, Ziębice

tel. 74 819-16-75

www i e-mail: brak

Klubo-Kawiarnia „Der Dans”

ul. Wałowa 34, Ziębice

tel. 74 819-12-88, tel./fax 74 819-08-00

www.derdans.pl

e-mail: biuro@derdans.pl

Usługi noclegowe:

Klasztor Księgi Henrykowskiej

(na ternie opactwa w okresie 1 VII-25 VIII istnieje możliwość noclegu w internacie Katolickiego LO)

pl. Cystersów 1, 57-210 Henryków

tel. 74 810-51-35

www.henrykow.eu

e-mail: henrykow@archidiecezja.wroc.pl

Gospodarstwo Ekoturystyczne

Nowina 6, 57-210 Henryków

tel. 74 810-26-87

www.nowina5.pl

e-mail: nowina5@op.pl

Pensjonat „Słoneczny Punkt”

ul. Mała 1, 57-220 Ziębice

tel. 74 819-07-52

www.weselicho.eu

e-mail: weselicho@weselicho.eu

Punkt informacji turystycznej:

Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej

ul. św. Wojciecha 5/1, 57-200 Ząbkowice Śląskie

tel. 74 815-74-01

www.ziemiazabkowicka.pl

e-mail: promocja@zabkowice-powiat.pl

Czynne: pn.-pt. 8.30-15.30, sb. 10.00-14.00; (V-IX) ndz. 10.00-14.00

Źródła:

  • Adamarczuk Jan ks., Kanton Krzysztof J. ks., Czapliński Jarosław, Trojanowski Bartosz, Opactwo cysterskie w Henrykowie, Henryków 2007.

  • Bator Eliza, Mikułowski Bogdan, Sendecka Katarzyna (red.), Wokół księgi henrykowskiej, Wrocław 1995.

  • Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine, Grajewski Grzegorz, Popp Dietmar (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

  • Łużyniecka Ewa, Architektura klasztorów cysterskich na Śląsku, Poznań 1998.

  • Pilch Józef, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.

  • Wyrwa Andrzej Marek, Strzelczyk Jerzy, Kaczmarek Krzysztof (red.), Monasticon Cisterciense Poloniae. Katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej, Poznań 1999.

  • www.henrykow.eu


Galeria