Żórawina - warowny kościół p.w. św. Trójcy
Wybierz obiekt:

Żórawina - warowny kościół p.w. św. Trójcy

Będąc w Zórawinie, warto obejrzeć gotycko-manierystyczny kościół o cechach obronnych, wzniesiony w XIV w. Świątynia jest murowana, wykonana częściowo z łamanego granitu i cegły, wybudowana na planie prostokąta. Została ona gruntownie przebudowana na pocz. XVII w. Wówczas uzyskała swój ciekawy charakter. Przebudowę w stylu manierystycznym ufundował radca cesarski, Adam Hanniwaldt. Surowe gotyckie mury zostały pokryte interesującą manierystyczną dekoracją sgraffitową. W kościele do dziś zachowały się m.in. fragmenty renesansowych polichromii, malowidła ścienne ze scenami biblijnymi wplecionymi w ornamentykę roślinną, oraz bogate, głównie manierystyczne wyposażenie wnętrza: ołtarz z uszakami w formie orłów (w zwieńczeniu figura św. Michała Archanioła), piaskowcowa, ozdobiona figurami ewangelistów ambona, rokokowe konfesjonały i ołtarz boczny z obrazem Męczeństwa św. Apolonii. Część cennego wyposażenia kościoła znajduje się w depozycie, w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz w Muzeum Narodowym w Warszawie (m.in. dzieła Hansa Vredemana de Vries i Batholomaeusa Sprangera). Natomiast do innego kościoła w Żórawinie (kościół p.w. św. Józefa) przeniesiono kamienną, manierystyczną chrzcielnicę oraz barokową rzeźbę św. Jana Nepomucena.

Kościół posadowiony jest na skarpie, posiada cechy architektury obronnej (obwarowania ziemne, fosę). Fortyfikacje zachowały się do dziś, zostały zniwelowane jedynie w części północno-zachodniej. Przy wejściu do kościoła zobaczyć można żelazne obręcze hańby, tzw. „kuny” służące do przykuwania za szyję drobnych przestępców, którym wymierzano karę pokuty poprzez wystawienie na widok publiczny.

Warto dodać, że prowadzone są tutaj prace konserwatorskie, są również plany, aby utworzyć w kościele muzeum manieryzmu.

Obiekt jest kościołem pomocniczym parafii p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Żórawinie. Jego zwiedzanie możliwe jest po wcześniejszym ustaleniu - tel. 71 316-51-19, e-mail: zorawina@archidiecezja.wroc.pl.

Msze św. w okresie letnim rozpoczynają się od odpustu w Niedzielę Trójcy Świętej (święto ruchome, ok. 2 miesiące po Wielkanocy) do końca IX, w niedzielę: 20.00.

Źródła:

  • Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine, Grajewski Grzegorz, Popp Dietmar (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

  • Pilch Józef, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.

Galeria