Ziębice - zespół klasztorny Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą
Wybierz obiekt:

Ziębice - zespół klasztorny Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą

Początek zespołu klasztornego Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą sięga XIII w., kiedy to zakon sprowadzono do miasta. Pierwotnie ok. 1270 r. zbudowano tu kaplicę szpitalną. Na jej miejscu w XVIII w. wzniesiono obecną świątynię. Kościół p.w. św. Piotra i Pawła jest murowany, jednonawowy, wzniesiony na planie krzyża. Obecny barokowy wystrój wnętrza pochodzi z okresu budowy. Przylegający do świątyni budynek klasztorny pochodzi również z XVIII w., został on znacznie rozbudowany w XIX i XX w. Jest to murowany, dwupiętrowy budynek.

Obecnie w zespole klasztornym znajduje się kościół p.w. św. Piotra i Pawła z plebanią oraz szpital.

Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Piotra i Pawła

Ziębice, ul. Kolejowa 29

tel. 74 819-12-53

Msze św.

niedziele i święta: 7.00, 9.00, 11.30, 18.00

dni powszednie: 7.00, 18.00.

Źródła:

  • Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine, Grajewski Grzegorz, Popp Dietmar (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

  • Czechowicz Bogusław (red.), Ziębice - miasto św. Jerzego. Dzieje i kultura dawnej stolicy książęcej, Wrocław 2010.

  • Pilch Józef, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.

  • www.ziebice.pl

Galeria