Ziębice - ratusz i Brama Paczkowska
Wybierz obiekt:

Ziębice - ratusz i Brama Paczkowska

Budynek ratusza ziębickiego ma ok. 100 lat, z wcześniej stojącej tu budowli z XVI w. pozostała tylko renesansowa wieża. Obecnie ratusz jest siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego oraz Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego. Zasadniczą część ekspozycji muzealnej stanowi kolekcja Josepha Langera - konserwatora dzieł sztuki i podróżnika - przekazana muzeum po jego śmierci. W tutejszych zbiorach znajdują się także przykłady śląskiej rzeźby sakralnej, malarstwa (XVII-XX w.), rzemiosła artystycznego, w tym meblarstwa (XVII-XX w.) oraz broni białej i palnej (XVII-XIX w.). Prezentowana jest również kolekcja żelazek - najstarszy eksponat pochodzi z 1665 r.

Wieża Bramy Paczkowskiej wzniesiona została w XIV w., przebudowywano ją kolejno w XV i XVI w. Stanowiła ona część umocnień fortyfikacyjnych miasta. Wchodziła w skład murów obronnych wzniesionych na przełomie XIII i XIV w. Zbudowana została na rzucie czworoboku, w dolnej części posiada ostrołukowy przejazd. Warto dodać, że niemal cały obwód dawnych murów zachował się do dziś, te w najlepszym stanie zobaczyć można w południowo-wschodniej części miasta.

Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego

Rynek 44 (Ratusz), 57-220 Ziębice

tel./fax 74 819-13-78

www.muzeumziebice.pl

e-mail: biuro@muzeumziebice.pl

Czynne: wt.-pt.: 10.00-16.00, sb.-ndz.: 12.00-16.00, ostatnie wejście o 15.30.

W kiosku muzealnym można zakupić wydawnictwa i pamiątki.

Bilety: N – 5 zł, U – 3 zł, w sb. bezpłatnie.

Punkt informacji turystycznej:

Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej

ul. św. Wojciecha 5/1, 57-200 Ząbkowice Śląskie

tel. 74 815-74-01

www.ziemiazabkowicka.pl

e-mail: promocja@zabkowice-powiat.pl

Czynne: pn.-pt. godz. 8.30-15.30, sb. godz. 10.00-14.00; (V-IX) ndz. godz. 10.00-14.00.

Źródła:

  • Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine, Grajewski Grzegorz, Popp Dietmar (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

  • Czechowicz Bogusław (red.), Ziębice - miasto św. Jerzego. Dzieje i kultura dawnej stolicy książęcej, Wrocław 2010.

  • Pilch Józef, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.

  • www.muzeumziebice.pl

  • www.ziebice.pl

Galeria