Ziębice - bazylika mniejsza p.w. św. Jerzego i kościół poewangelicki
Wybierz obiekt:

Ziębice - bazylika mniejsza p.w. św. Jerzego i kościół poewangelicki

Kościół p.w. św. Jerzego posiada dwunawowy korpus pochodzący z XIII w. Z tego samego okresu pochodzi znajdujący się w portalu głównym romański tympanon z płaskorzeźbionym krzyżem stylizowanym na Drzewo Życia. Do budowli z końcem XIV w. dostawiono trójnawowe prezbiterium oraz wolno stojącą kwadratową, kamienną wieżę-dzwonnicę. W świątyni znajdują się dwie kaplice imitujące transept - Kaplica św. Jerzego i Kaplica Mariacka, powstałe w XV w. Kościół poddany został gruntownej neogotyckiej przebudowie. Wewnątrz posiada bogaty wystrój i zachowane wyposażenie z okresu gotyku, renesansu i baroku. Możemy zobaczyć tu odrestaurowane późnogotyckie freski, renesansową kamienną ambonę oraz dwuskrzydłowy barokowy ołtarz główny, przeniesiony z Barda wraz z obrazami Michaela Willmanna. Na ścianach umieszczone są pochodzące z XVI i XVII w. epitafia i nagrobki, spośród nich na uwagę zasługuje malowane epitafium księcia Karola I Podiebrada z przedstawieniem Chrystusa na Górze Oliwnej.

Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego

Ziębice, ul. Gliwicka 4

tel. 74 819-12-49

Msze św.

niedziele i święta: 7.00, 9.00, 10.00, 11,30, 18.00

dni powszednie: 6.30, 18.00.

Budynek ziębickiego kościoła poewangelickiego pochodzi z lat 1796-1797, wzniesiony został w stylu klasycystycznym. W miejscu tym stał wcześniej zamek książęcy wybudowany ok. 1500 r., który służył prawdopodobnie za rezydencję owdowiałym ziębickim księżnym (zamek wyburzono w 1791 r.).

Obecnie w dawnym kościele mieści się sala gimnastyczna tutejszego liceum ogólnokształcącego. Do obejrzenia są zabytkowe sklepienia.

Źródła:

  • Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine, Grajewski Grzegorz, Popp Dietmar (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

  • Czechowicz Bogusław (red.), Ziębice - miasto św. Jerzego. Dzieje i kultura dawnej stolicy książęcej, Wrocław 2010.

  • Pilch Józef, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.

  • www.ziebice.pl

 

Galeria