Strzelin - Rotunda p.w. św. Gotarda
Wybierz obiekt:

Strzelin - Rotunda p.w. św. Gotarda

Najciekawsza pierwotna część kościoła, w formie romańskiej rotundy, wzniesiona została w XII w. z łamanego granitu. Kościół w późniejszych latach poddawany był rozbudowom w stylu gotyckim. Zmian dokonano w samej rotundzie, którą podwyższono w wieżę-dzwonnicę oraz dobudowano do niej dodatkowe nawy. Nietypową bryłę, jaką kościół wtedy uzyskał, możemy oglądać do dzisiaj. W rotundzie od strony południowej zachował się kamienny, romański portal, na elewacjach znajdują się epitafia z XVIII w. Kościół parafialny św. Gotarda począwszy od 1534 r. aż do 1945 r. był świątynią protestancką, z przerwą w latach 1689-1708, kiedy to należał do zakonu augustianów. Od zakończenia II wojny światowej nieużytkowany, jest obecnie w remoncie.

Obiekt można obejrzeć z zewnątrz, wewnątrz trwają prace remontowe. Kościół mieści się na terenie parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Strzelinie, aby go zwiedzić należy skontaktować się z proboszczem:

tel. 71 392-08-78

e-mail: krzyza.strzelin@archidiecezja.wroc.pl

Źródła:

  • Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine, Grajewski Grzegorz, Popp Dietmar (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

  • Pilch Józef, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.

  • Staffa Marek (red.), Słownik geografii turystycznej Sudetów, t. 21, cz.1-2: Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie, Przedgórze Paczkowskie, Wrocław 2008.

 

Galeria